سال ۱۳۹۳

خانم رجوی جامعه جهانی را به محكومیت یورش به زندان اوین فرا می‌خواند و از جوانان تهران می خواهد به همبستگی با زندانیان و خانواده هایشان برخیزند

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، جامعه جهانی به ویژه دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و كشورهای عضو و دبیركل و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به محكومیت قاطع یورش وحشیانه روز پنجشنبه پاسداران و مأموران جنایتكار اطلاعات آخوندی به زندانیان سیاسی در زندان اوین و ضرب و شتم وحشیانه آنان و انتقال شماری    از آنان به سلولهای انفرادی فرا خواند.

وی همچنین خواستار تصمیمات لازم الاجرا ، مؤثر و فوری برای توقف نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاكم بر ایران شد.

رجوی افزود: سكوت و بی عملی در مقابل وحشیگری ملایان حاكم بر ایران به هر بهانه یی كه باشد پشت كردن به اصول و ارزشهایی است كه ملل متحد به خاطر آنها بنا شده و اتحادیه اروپا و آمریكا مدعی دفاع از آنها هستند.

 رجوی تاكید كرد:    حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین، همزمان با روند فزاینده اعدامهای جمعی و خودسرانه كه    پس از روحانی شمار آنها از 700 گذشته است، نشانگر وضعیت شكننده رژیم آخوندی و وحشت آن از سرنگونی محتوم است. وی افزود: اعدام و خفقان و تبعیض  مهمترین پایه حكومت آخوندی است كه هر گونه انعطاف و نرمش در آن روند سرنگونی آن را سرعت خواهد بخشید.

خانم رجوی از عموم مردم به ویژه جوانان تهران خواست تا به حمایت و همبستگی با زندانیان و خانواده های آنان قیام كنند و اجازه ندهند رژیم آخوندی در آخرین دوران حیات ننگینش، جنایات ضد بشری خود را در زندانها و علیه زندانیان ادامه دهد و تشدید كند.

در یورش روز پنجشنبه 28فروردین پاسداران به زندان اوین شماری از زندانیان به شدت مجروح و دچار خونریزی شدید و شكستگی در ناحیه سر و دنده ها شدند كه در میان آنها غلامرضا خسروی سوادجانی، اسدالله هادی، جواد فولادوند و اسدالله اسدی در وضعیت بحرانی قرار دارند. اسدالله هادی که به تازگی عمل قلب باز انجام داده در وضعیت خطرناكی به سر می برد. مزدوران همچنین اقدام به تخریب تمام وسایل زندانیان كردند و دست نوشته‌های زندانیان را نیز باخود بردند.

شمار دیگری از زندانیان كه در حیاط زندان با سردادن شعار مرگ بر دیكتاتور و خواندن سرود به این وحشیگریها اعتراض كردند، نیز مورد ضرب و جرح شدید عوامل نیروهای سركوبگر قرار گرفتند. در پی این یورش وحشیانه 31تن از زندانیان به سلولهای انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29فروردین 1393 (18 آوریل2013)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا