سال ۱۳۹۳

كارزار گسترده مردم نور برای جلوگیری از اعدام یك جوان 26 ساله و ابراز شادمانی از نجات او مبین انزجار عموم مردم ایران از قوانین و احكام ضد انسانی رژیم آخوندی است

 كارزار گسترده مردم شهرستان نور (در استان مازنداران) برای جلوگیری از اعدام بلال یك جوان 26 ساله و ابراز شادمانی آنها پس از نجات او از اعدام در آخرین لحظه در روز سه شنبه 26 فروردین، مبین انزجار عموم مردم ایران از قوانین و احكام ضد انسانی رژیم آخوندی است.

در حالیكه دژخیمان از روز 25 فروردین چوبه دار را در مقابل «دادسرای» شهرستان نور برپا كرده و نیروهای انتظامی و دادستان جنایتكار برای اجرای حكم آماده شده بودند، بلال در آخرین لحظات به خاطر بخشش شاكیان خصوصی (پدر و مادر مقتول) از اعدام نجات یافت. چیزی كه با شادمانی و استقبال گسترده حاضران و عموم مردم شهر مواجه شد. مردم نور رودرروی رژیم آخوندی از ماهها قبل برای نجات این جوان تلاش می‌كردند و در صحنه اعدام نیز با سر دادن شعار خواستار توقف حكم اعدام بودند.

رژیم ضد بشری آخوندی كه از محكومیتهای پی در پی نقض حقوق بشر در ایران به شدت خشمگین و آشفته است، تلاش می‌كند احكام جنایتكارانه اعدام را تحت قانون جنایتكارانه «قصاص» و به مثابه یك حق خصوصی و خواست خانواده مقتولان قلمداد كند. محمد جواد لاریجانی، مسئول نهاد حقوق بشر! در قوه قضاییه آخوندها اخیرا گفت: «غرب نمی‌فهمد كه قصاص با اعدام فرق می‌كند، در واقع حكم قصاص متعلق به شاكی است كه می‌تواند اجرا كند و یا محكوم را مورد بخشش قرار دهد» (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس-20فروردین93)

این در حالیست كه از یك سو بنا به آمار خود رژیم تنها درصد بسیار كمی از اعدامها ( كمتر از 20 درصد) طبق قانون قصاص صورت می‌گیرد و بقیه آنها هیچ ربطی به این قانون ندارد و از سوی دیگر در اكثر موارد رژیم آخوندی با خیره سری از بخشش محكومان به اعدام جلوگیری نموده و با كارزارهایی كه برای بخشش زندانیان به عمل می آید، مخالفت می كند.

مقاومت ایران با درود به مردم آزاده شهرستان نور، عموم مردم را به مخالفت و مقابله با احكام جنایتكارانه اعدام كه هدفش دامن زدن به كینه توزی و دشمنی در میان مردم و تحكیم سلطه خبیث رژیم آخوندی است فرا می خواند و از دولتهای غربی می خواهد كه به جای چشم فروبستن به روند فزاینده اعدامها و وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران، هرگونه مراودات سیاسی و اقتصادی با این رژیم قرون وسطایی را مشروط به توقف اعدامها و بهبود وضع حقوق بشر در ایران كنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29فروردین 1393 (18 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا