سال ۱۳۹۳

هشدار نسبت به كشتار زندانیان در زندان قزل حصار كرج

 صدها تن از مزدوران گارد ویژه سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار را محاصره كرده اند.

به دنبال انتقال 6 تن از زندانیان قزلحصار به سلولهای انفرادی برای اجرای حكم اعدام، روز یكشنبه 31فروردین (20آوریل) زندانیان سالن 3 بند 2 زندان قزل حصار كرج دست به اعتراض زده و مانع انتقال یك جوان 20ساله به نام رسول طالبیبه سلول انفرادی برای اجرای حكم اعدام شدند.

در پی این اقدام زندانیان، 250 تن از مزدوران گارد ویژه اینسالن 3 را محاصره كرده و تا كنون چند بار به این سالن حمله كرده اند، اما موفق به بردن این زندانی نشده‌اند.دراین یورشهادست كم یک زندانی به شدت زخمی شده که به بیمارستانی خارج اززندان منتقل شده است.

گفته می‌شود گارد ویژه مأموریت دارد كه به هر ترتیب شده زندانیان را سركوب نماید، به همین خاطر مقاومت ایران نسبت به یك حمله خونین به زندانیان بی دفاع هشدار می دهد.

در 24 اسفند 89 (15مارس2011)  نیز نیروهای سركوبگر به روی زندانیان قزلحصار كه به افزایش اعدامها اعتراض كرده بودند، آتش گشودند كه شمار زیادی از زندانیان كشته و بیش از 100تن آنان مجروح شدند.

در روز پنجشنبه 28فروردین نیز نیروهای سركوبگر رژیم در یك حمله ددمنشانه به زندانیان سیاسی زندان اوین دهها تن از آنان را به شدت مجروح و مصدوم كردند. دژخیمان برای سرپوش نهادن بر این جنایت از انتقال عمده مجروحان به بیمارستانهای خارج از زندان و  رسیدگیهای درمانی به زخمی ها كه حال برخی از آنها وخیم است، خودداری می كنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31فروردین 1393 (20 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا