سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 5

 جلوگیری از ملاقات خانواده ها با زندانیان سیاسی انتقالی به سلولهای انفرادی.

سردژخیمان زندان اوین امروز  دوشنبه  اول اردیبهشت، از ملاقات خانواده ها كه طبق روال همیشگی روز دوشنبه برای ملاقات با عزیزانشان مراجعه كرده بودند با آن دسته از زندانیان سیاسی كه در یورش وحشیانه 28فروردین به سلولهای انفرادی منتقل شدند،  جلوگیری كردند. هدف پنهان كردن آثار ضرب و شتم و جراحتهای وارده بر این زندانیان است.

طی دو روز گذشته سردمداران رژیم در وحشت از افشای جنایت ضد بشری شان در زندان اوین در صدد رفع و رجوع موضوع بر آمدند. سردژخیم پورمحمدی، وزیر دادگستری كابینه روحانی كه یكی از مسئولان قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1367 است، روز یكشنبه گفت «اخبار منتشره درست نبوده و تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده … یک مختصری کوفتگی برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود یافتند». وی در توجیه قطع ملاقات زندانیان   گفت «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند».

ازسوی دیگر زندانیان بند 350 دروغگوییهای اسماعیلی رئیس جنایتكار سازمان زندانها را كه روز یكشنبه مدعی شد شماری از خانواده ها با فرزندانشان ملاقات كرده اند را تكذیب كردند و اعلام كردند روز یكشنبه هیچ ملاقاتی بین خانواده ها  و زندانیان بند 350 اوین صورت نگرفته است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اردیبهشت 1393 (21 آوریل 2014)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا