سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 6

 استقرار حفاظت سپاه اطلاعات در بند 350 اوین برای جلوگیری از درز اطلاعات.

فراخوان به تحقیقات مستقل بین المللی در باره جنایت ضد بشری در زندان اوین

رژیم آخوندی برای اعمال فشار و كنترل بیشتر بر زندانیان سیاسی بند 350 اوین و جلوگیری از درز اطلاعات، پاسداران حفاظت اطلاعات را در این بند مستقر كرده است. اقدامات جنایتكارانه پاسداران و مأموران اطلاعات با زندانیان آن اندازه فجیع بوده، كه سركردگان و كارگزاران رژیم از افشای آن به شدت وحشت دارند و به نحو ابلهانه‌ یی تلاش می كنند وقایع پنجشنبه گذشته در اوین را تكذیب كنند.

در همین راستا، دژخیمان صبح امروز از ملاقات بسیاری از خانواده ها با بستگان زندانی شان كه همواره در روزهای دوشنبه صورت می گرفت، جلوگیری كردند.

كوچك زاده، یك عضو مجلس ارتجاع، روز یكشنبه 31فروردین به خانواده هایی كه در اعتراض به رفتار وحشیانه با زندانیان در مقابل مجلس جمع شده بودند گفت اینها اخباری است كه شما از رادیوهای بیگانه شنیده اید و همه اینها دروغ است «این کاری که شما در حال پیگیری آن هستید، کار سیاسی است. در کار قضایی باید سند و مدرک داشت… شهادت زندانیان هم چون به نفع خودشان است، پذیرفته نیست».

روز پنجشنبه ماموران اطلاعاتی و پاسداران با یورش به بند 350 اوین زندانیان سیاسی، حتی زندانیان 70 ساله را با باتون و مشت و لگد وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داده و با ركیك ترین الفاظ لمپنی به فحاشی و تحقیر آنها پرداختند و حتی مجروحان و مصدومان را از رسیدگیهای پزشكی محروم كردند.

پس از این حملات 32تن از زندانیان را با چشمان بسته به سلولهای انفرادی منتقل كردند. در جریان این انتقال زندانیان را از میان دو صف از دژخیمان جنایتكار عبور می دادند كه آنها را از چپ و راست با مشت و لگد و باتون مورد ضرب وشتم قرار می دادند. زندانیان سپس به سلولهای انفرادی بند 240 منتقل شدند كه در آن جا نیز برخوردهای وحشیانه پاسداران و عوامل اطلاعاتی رژیم ادامه یافت. زندانیان كه با چشمان بسته و ضرب و شتم به سمت سلولهای انفرادی منتقل شدند به نحوی كه به طور مستمر در پله ها و در مسیر زمین می خوردند و در این مدت فحاشی و هتك حرمت آنها همچنان ادامه داشت. آنگاه سر و سبیل زندانیان را با روش تحقیر آمیزی تراشیده و همه لباسهایشان را در آوردند و با شرم آور ترین و زننده ترین رفتار با آنان برخورد كردند و بسیاری از آنها را تهدید به تجاوز نمودند.

مقاومت ایران دبیركل، كمیسر حقوق بشر و دیگر ارگانها ذیربط ملل متحد و عموم سازمانهای حقوق بشری را به محكومیت قاطع این اقدامهای جنایتكارانه فرا می خواند و خواستار یك تحقیق مستقل بین المللی در باره این جنایت ضد بشری است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اردیبهشت 1393 (21 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا