سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – 8

 سناریوی ابلهانه آخوندها برای منحرف كردن اذهان از جنایت بزرگ در اوین.

”زندانیان با حمله به مأموران درگیری را شروع كردند تا در ادامه قطعنامه پارلمان اروپا بگویند در ایران حقوق بشر نقض می شود“.

سردژخیم اسماعیلی،رئیس سازمان زندانهای رژیم آخوندی، در یك تلاش مسخره برای سرپوش گذاشتن بر جنایت ضد انسانی رژیم آخوندی در زندان اوین امروز دوشنبه اول اردیبهشت اعلام كرد: «پس از انتشار اخبار دروغ ازداخل زندان موضوع را رصد کرده وعامل انتشار این اخبارخلاف واقع را شناسایی واورابه مقام قضایی معرفی کردیم». وی ضمن تكرار ادعای دروغ «دیدارزندانیان بند 350 اوین با خانوادههایشان» گفت: «همانطورکه پیشترگفتم هیچگونه درگیری دربند 350بازداشتگاه اوین رخ نداد وتنها یکب ازرسی نوبت یصورتگرفته بود. خبردرگیری میان زندانیان وهمکاران م اصحت ندارد واینه ادروغهایی است که معاندان نظام منتشرمیکنند».

گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی نشان میدهد كه سران این رژیم طبق یك سناریوی مضحك و برای گریز از عواقب حمله طراحی شده به بند 350 و با تهیه كلیپهای ساختگی و دستكاری شده میخواهند چنین وانمود كنند كه شماری از زندانیان با حمله به مأموران و شكستن شیشه ها و فحش دادن به آنها درگیری را شروع كرده و چند نفر كه قصد حمله به زندانبانان را داشتند مجروح شده اند. بنا بر این سناریو این اقدام زندانیان در هماهنگی با ”رسانه های بیگانه“ و ”محافل خارجی“ و در ادامه قطعنامه پارلمان اروپا صورت گرفته تا به این وسیله نشان دهند در ایران حقوق بشر و حقوق زندانیان نقض می شود و پای حقوق بشر را به مذاكرات اتمی بكشانند.

سازمان ”گزارشگران بدون مرز“ طی گزارشی در مورد حمله به زندانیان بند 350اوین تصریح كرد: «بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط گزارشگران بدون مرز این عملیات توسط مقامات ارشد قوه قضاییه، اداره اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تدارك و سازماندهی شده بود و حضور نماینده از همه این نهادها در حین اجرای این یورش، تصادفی نبوده است».

مقاومت ایران دبیركل، كمیسر حقوق بشر و دیگر ارگانها ذیربط ملل متحد و عموم سازمانهای حقوق بشری را به محكومیت قاطع این حمله جنایتكارانه و تلاشهای رژیم ایران برای منحرف كردن اذهان از حقایق فرا می خواند و خواستار یك تحقیق مستقل بین المللی درباره این جنایت ضد بشری است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اردیبهشت 1393 (21 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا