سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین- شماره 9

 شعار  زندانی سیاسی آزاد باید گردد در تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر آخوند روحانی.

 از ساعت 10صبح امروز، سه شنبه  دوم اردیبهشت، خانواده های زندانیان سیاسی  در اعتراض به حمله نیروهای سركوبگر به زندانیان سیاسی بند 350 اوین در مقابل دفتر آخوند روحانی رییس جمهور فاشیسم دینی  در خیابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند.

شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده و سایر مردم تهران با شركت دراین حركت اعتراضی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها اعلام همبستگی كردند.

شركت كنندگان در این تجمع اعتراضی شعار می دهند:

اوین شده فلسطین    مردم چرا نشستید

اوین شده كربلا   مهدی بیا مهدی بیا

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

آنها همچنین پلاكاردهایی با خود حمل می كنند كه بر روی آن نوشته است: «به چشم خود دیدیم ، دروغ نبود فاجعه بود».

خانواده های زندانیان سیاسی همچنین خواستار  رسیدگی سریع پزشكی به مجروحان این یورش وحشیانه  و بازگرداندن زندانیان از سلولهای انفرادی به بند عمومی هستند.

این تجمع كه از ساعت 10 صبح آغاز گردیده و هم اكنون ادامه دارد. پاسداران و نیروهای لباس شخصی وابسته به دفتر روحانی خانواده های زندانیان سیاسی را در یك قسمت محصور كرده اند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

2 اردیبهشت 1393 (22 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا