سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 11

 دروغپردازیهای رژیم آخوندی برای لاپوشانی جنایت اعمال شده علیه زندانیان.

سخنگوی كمیسیون امنیت مجلس آخوندها در توضیح علت حمله به زندانیان: چون از داخل زندان مطالب دروغ به ملل متحد و رسانه های بیگانه داده می شد، بازرسی بیشتر ضروری بود..

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع روز سه شنبه 2 اردیبهشت اذعان كرد كه حمله سبعانه نیروهای سركوبگر در وحشت از گزارشهای ارگانهای حقوق بشری از وضعیت فاجعه بار نقض حقوق بشر در فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران بوده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم به نقل از وی نوشت: «یکسری مطالب کذب و دروغ از داخل زندان به برخی افراد معاند مانند احمد شهید گزارشگر دروغگو سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و رسانه‌های بیگانه داده می‌شد، از این رو بررسی و بازرسی بیشتر بسیار لازم و ضروری بود» وی به نحو مضحكی مدعی شد كه « این اقدام برای افزایش امنیت زندانیها و حفظ امنیت محیط زندان است تا حادثه‌یی در این مراکز رخ ندهد»!…

سخنگوی كمیسیون امنیت ملی آخوندها عملكرد پاسداران و اطلاعاتی ها در حمله به زندان اوین را ”بسیار دقیق“ توصیف كرد و گفت: تیم بازرسی «درست عمل کرد، به دلیل اینکه از میان وسایل زندانیان لب تاپ، تبلت، تلفن همراه و برخی وسایل الکترونیکی کشف شد. اسناد و مدارک ارتباط برخی زندانیان بند 350 زندان اوین با معاندان نظام موجود است. این زندانیان اطلاعات غلط را به گروههای معاند می‌دادند تا آنها با استفاده از این اطلاعات فضاسازی‌ها جدیدی را علیه نظام انجام دهند، این در حالی است که این اقدامات برخلاف مقررات زندان‌ است»،

وی همصدا با اسماعیلی جلاد كه مدعی است حتی یك تلنگر به زندانیان زده نشده است، گفت: «در بازرسی اخیر سازمان زندانها از بند 350 زندان اوین تیم بررسی کننده با احترام زندانیان را به فضای باز هدایت کردند اما برخی زندانیهای متخلف مقاومت کرده و شروع به توهین و ناسزا می‌کنند…زندانیان متخلف با فریاد و اقدام به شکستن شیشه پنجره‌ها و درها، سعی در تحریک دیگر زندانیها می‌کنند که دست یکی از آنها در هنگام شکستن شیشه مجروح می شود» وی تهدید كرد كه «بر اساس قانون با زندانیان متخلف بند 350 زندان اوین برخورد می‌شود».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بر ضرورت یك تحقیقات بی طرف بین المللی درباره یورش وحشیانه پنجشنبه 28فروردین (17آوریل)پاسداران و مأموران اطلاعاتی به زندان اوین و دیگر جنایتهای فاشیسم دینی در زندانهای ایران تأكید كرد. وی گفت دروغپردازیها و تناقض گوییهای سركردگان رژیم آخوندی برای لاپوشانی این جنایت و ناچیز جلوه دادن آن، ضرورت تشكیل یك هیأت حقیقت یاب بین المللی به منظور روشن شدن ابعاد این جنایت بزرگ و شناسایی مسئولان آن را مضاعف می كند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

3 اردیبهشت 1393 (23 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا