سال ۱۳۹۳

ایران: اعدام 5 زندانی در زندان گوهردشت كرج

 پیوستن خانواده قربانیان به تجمع اعتراضی خانواده زندانیان سیاسی در مقابل دفتر روحانی.

رژیم ضدبشری آخوندی امروز صبح سه شنبه 2 اردیبهشت ماه 5 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت كرج به دار آویخت. آنها روز پیش از آن به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

این جنایت ضد بشری همزمان با نفرت و انزجار عمومی از یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی در اوین، به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و در زندانهای سراسر كشور صورت می گیرد.

در حالیكه شمار اعدامهای جمعی و خودسرانه پس از روی كار آمدن روحانی از 700 گذشته است، این آخوند شیاد هفته گذشته این اعدامهای ضد انسانی و ضد اسلامی را دجالانه «قانون خدا» و یا «قانون مجلس كه متعلق به مردم» است توصیف كرد.

خانواده های زندانیانی كه امروز اعدام شدند با در دست داشتن پلاكاردهای «اعدام چرا؟» به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی و جمعی از مردم تهران كه در مقابل دفتر  رئیس جمهور آخوندها بر پا شده بود ، پیوستند. این تجمع در اعتراض  به حمله وحشیانه نیروهای سركوبگر   به زندانیان سیاسی بند 350 اوین در روز 28فروردین برگزار شد.

حمله وحشیانه رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی بند 350 اوین كه به  منظور در هم شكستن مقاومت زندانیان و تشدید فضای ارعاب در جامعه صورت گرفت، موجی از انزجار را در بین مردم برانگیخته است 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

2اردیبهشت 1393 (22 آوریل 2014)

.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا