سال ۱۳۹۳

فراخوان خانم رجوی به تحقیقات مستقل بین المللی، بازدید صلیب سرخ از زندانها

 ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت و مشروط كردن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران به توقف اعدام و شكنجه.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران به زندانیان سیاسی اعتصابی از جمله در اوین و گوهردشت و همچنین به خانواده های آنها و همه كسانی كه با تظاهرات و تحصن و اعتصاب غذا، رودرروی فاشیسم دینی حاكم بر ایران، به دفاع از زندانیان سیاسی مقاوم برخاسته اند،

درود فرستاد و بار دیگر از عموم مردم ایران بویژه از جوانان مبارز و مجاهد تهران خواست به جنبش اعتراضی و حق طلبانه در حمایت از زندانیان سیاسی مقاوم بپیوندند.

خانم رجوی دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و كشورهای عضو، شورای امنیت، دبیركل، كمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه در مورد ایران و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت قاطع یورش وحشیانه پاسداران و ماموران اطلاعات به زندانیان سیاسی در اوین فراخواند و بطور مشخص خواستار تحقق موارد زیر شد:

1-  تحقیقات مستقل بین المللی درباره یورش وحشیانه به زندان اوین در 28فروردین 1393، توسط كمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دكتر احمد شهید نماینده ویژه درباره ایران.

2-  بازگرداندن همه زندانیان از سلولهای انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشكان و در بیمارستانهای مورد قبول زندانیان و خانواده هایشان.

3-  بازدید منظم و مستمر كمیته بین المللی صلیب سرخ از زندانهای ایران، همچنانكه، شاه نیز در دوران پایانی حكومتش در سال 1356 به آن تن داد.

4-  ارجاع پرونده نقض وحشتناك حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد پس از 60 قطعنامه محكومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد به شورای امنیت ملل متحد.

5-  مشروط كردن روابط سیاسی و اقتصادی آمریكا، اتحادیه اروپا و كشورهای عضو با رژیم ایران به توقف اعدام و شكنجه و اجرای قطعنامه های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 اردیبهشت 1393(24 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا