سال ۱۳۹۳

ایران: اعدام 29 زندانی در شهرهای مختلف طی 6 روز

 سه تن از اعدام شدگان به هنگام دستگیری 14، 16 و 17 ساله بودند.

رژیم ضدبشری آخوندی اوایل هفته گذشته هشت زندانی را به طور جمعی در زندان دیزل آباد كرمانشاه، یكی از مخوفترین زندانهای ایران، به دار آویخت. یكی از اعدام شدگان  ولی خان نظری بود كه 19 سال را در زندان گذرانده بود.

در روز دوم اردیبهشت پنج زندانی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

در روز اول اردیبهشت  6زندانی از جمله یك زندانی 20ساله در زندان قزل حصار كرج به دار آویخته شدند.

در همان روز سه زندانی در مشهد اعدام شدند كه یكی از آنها یك جوان 20ساله بود.

در روز 28فروردین چهار زندانی در زندان بندرعباس به دار آویخته شدند.  سه تن از اعدام شدگان احمد رحیمی ، علی فولادی و علی شریفی به ترتیب در هنگام بازداشت، 17، 16 و 14ساله بودند.

در همان روز سمكو خورشیدی، 32ساله، از زندانیان سیاسی كرد به اتهام «محاربه» در كرمانشاه به دار آویخته شد.

دو زندانی به نامهای رسول فخیره 50ساله و علی عرب 32ساله نیز در 30فروردین و 2 اردیبهشت در زندان مركزی زاهدان به دار آویخته شدند.

بدین ترتیب صرفاً  از  روز حمله جنایتكارانه  28فروردین به زندانیان سیاسی اوین 29زندانی در شهرهای مختلف اعدام شدند كه دست كم سه  نفر از آنان به هنگام بازداشت در سنین نوجوانی بودند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5اردیبهشت1393 (25 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا