سال ۱۳۹۳

مریم رجوی: ممانعت از اطفای حریق و جان دادن 11 زندانی، جنایت بزرگ رژیم ضدبشری آخوندی

 ضرورت تحقیقات بیطرف بین المللی و سپردن مسئولان به عدالت.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، واقعه دلخراش جان باختن 11زندانی بیدفاع در یك آتش سوزی گسترده در زندان شهر كرد، را به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان و مصدومان آرزوی بهبودی هر چه سریعتر نمود.

خانم رجوی گفت این فاجعه كه به خاطر ممانعت نیروهای سركوبگر از اطفای حریق رخ داد، یك جنایت بزرگ ضد بشری از سوی فاشیسم دینی حاكم بر ایران است كه مسئولان آن باید در برابر عدالت قرار گیرند.

مریم رجوی عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به محكوم كردن سوزاندن عمدی زندانیان فراخواند و خواستار اعزام یك هیأت حقیقت یاب برای رسیدگی به وضعیت فاجعه بار زندانها در فاشیسم دینی حاكم بر ایران شد. رجوی گفت: این شقاوت بیسابقه، نمونه یی از فجایعی است كه جانیان حاكم طی سالیان بر زندانیان روا داشته‌اند.  بربریت حاكم بر ایران باید از خانواده ملل طرد شود و سران آن به خاطر كارنامه سراسر جنایتشان در مقابل عدالت قرار گیرند.

عصر روز دوشنبه 13مرداد، به دنبال  اعتصاب چند روزه جمعی از زندانیان زندان شهر كرد در اعتراض به شرایط ضدانسانی این زندان، سردژخیم زندان برای زهر چشم گرفتن از زندانیان به تنبیه شماری از آنان دست زد. سایر زندانیان در حمایت از همزنجیران اعتصابی خود، چند تشك را آتش زدند. اما رئیس زندان، به جای تلاش برای اطفای حریق، دستور داد تا درهای اصلی زندان را قفل كرده و مانع از كمك رسانی به زندانیان شوند. زندانبانان حتی از كار آتش نشانان زندان كه برای نجات زندانیان می‌خواستند یكی از دیوارها را تخریب كنند جلوگیری كردند. زندانبانان در حالیكه خود محل را ترك كردند، عامدانه زندانیان را در میان شعله های آتش رها كردند.

مقامات اطلاعاتی رژیم در این استان شبانگاه با صدور دستورات محرمانه یی به شهردار و مدیر عامل سازمان آتش نشانی این شهر، آنها را از هرگونه اطلاع رسانی در مورد این جنایت منع كردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15 مرداد 1392 (6 اوت 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا