سال ۱۳۹۳

ایران: 22 اعدام شامل 8 اعدام در ملأعام در چهار روز

  رژیم ضدبشری آخوندی، در فاصله روزهای 12تا 15مردادماه 22 زندانی را در شهرهای كرج، شیراز، چابهار به دار آویختند. هشت تن از قربانیان در ملأعام اعدام شدند.

این جنایتها در اولین سالگرد ریاست جمهوری آخوند روحانی رئیس جمهور «معتدل» و «میانه رو» رژیم آخوندی صورت می گیرد.

12تن از این زندانیان صرفأ در روز چهارشنبه 15مرداد در كرج اعدام شدند. 11زندانی از جمله عباس خورشیدی در زندان مركزی این شهر به دار آویخته شدند. یك زندانی 27ساله به نام رضا فلاح نیز در همین روز در ملأعام در این شهر به دار آویخته شد. دژخیمان قبل از اعدام حكم 100ضربه شلاق را در ملأعام در مورد او به اجرا در آوردند.

 هفت تن از آنان در روزهای 12 و 15مرداد طی دو اعدام جمعی در ملأعام، از جمله در میدان پیام شیراز، به دار آویخته شدند.

در زندان مركزی چابهار نیز سه زندانی به نامهای عبدالجبار ریگی، عثمان حسن زهی و عبدالكریم زهوكی در روز 13مرداد اعدام شدند

آدمكشان حاكم بر ایران، این جنایتها را كه در هراس از گسترش خیزشهای اجتماعی صورت می گیرد، زیر عنوان «اجرای حكم الهی» انجام می دهند و با انتشار عكسهای تكاندهنده به دار آویختن زندانیان بر آنند كه فضای وحشت در جامعه را شدت بخشد (عكس اعدامهای علنی شیراز ضمیمه است».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15 مرداد 1392 (6 اوت 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا