کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

دستور «سری ، فوری و بسیار جدی» مالكی به دستگاه امنیتی عراق

 تحقیقات در مورد تهاجم به قرارگاه اشرف را به طور نهایی ببندید، اقدامات لازم را به سرعت اتخاذ كنید.  پس از جنایت علیه بشریت در اشرف در روز  10 شهریور 92، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، دولت و سنا و كنگره آمریكا، شماری از دولتهای اروپایی، همچنین كانادا و استرالیا ، پارلمان اروپا،  شورای اروپا، سازمان ملل، كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و كمیسر عالی حقوق بشر، هزاران پارلمانتر در پنج  قاره جهان، كلیسا، علمای مسلمین در عراق و مصر و قطر،

اتحادیه های وكلا و جنبشهای آزادیبخش فلسطین و سوریه؛ همراه با میلیونها تن از مردم در كشورهای مختلف جهان خواهان تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این یورش و كشتار و گروگانگیری و سپردن آمران و عاملان آن به عدالت شدند. سند زیر به تاریخ 22 اكتبر 2013 (30 مهر 1392) مبیّن منتهای وحشت و هراس مالكی و پدرخوانده اش خامنه ای است كه قیمومیت او را در مقام نخست وزیری عراق به عهده داشت. اگر خلیفه ارتجاع و دست نشاندگان و مزدوران عراقی و ایرانی ریگی به كفش نداشتند می باید از تحقیقات مستقل بین المللی استقبال و بر آن پافشاری می كردند.  اما مزدوران مزبور در منتهای رذیلت و جنایت پیشگی مذبوحانه تلاش كردند تقصیرات را متوجه مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی نمایند.

اما در سند زیر، نخست وزیری عراق به مصداق «الخائن خائف» كه ترس و وحشت خائن جنایتكار را از برملا شدن حقیقت بیان می كند، به طور سری و فوری و جدی به دستگاه امنیتی عراق دستور می دهد كه تحقیقات در مورد تهاجم به اشرف را به طور كامل و نهایی ببندد و حتی پرونده آن را هم به كمیته بستن اشرف در نخست وزیری بسپارد.

 این سند كه نسخه هایی از آن در بیت العنكبوت خامنه ای و فرماندهی نیروی تروریستی قدس، شورایعالی امنیت رژیم و وزارتخارجه و اطلاعات بدنام آن  موجود است، به روشنی نشان می دهد كه تمام اظهارات و گزارشها و دعاوی «تحقیقات» از جانب حكومت عراق در مراحل بعدی، از جمله ادعای تحقیقات از جانب وزارت سركوبگر موسوم به حقوق بشر در این كشور، به طور كامل یاوه گویی و سناریوسازی مسخره و مصنوعی است. سكوت و چشم‌پوشی سازمان ملل و یونامی و آمریكا نیز گواه جانبداری از جنایتكار نوری مالكی است.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

24 مهر93 (16 اكتبر2014)

 

جمهوری عراق

دبیرخانه شورای وزیران

شماره: ق/2/3/3012

تاریخ: 22/10/2013                                                002399                                      سری و فوری

مستشاری امنیت ملی

موضوع/ سری و  جداً فوری

جهت اجرای یادداشت داخلی، خواهشمنداست تحقیقات در مورد عملیات تهاجم به قرارگاه اشرف را به طور نهایی ببندید و پرونده آن را به كمیته بستن قرارگاه تحویل دهید…. اقدامات لازم را به سرعت اتخاذ كنید.

جهت اطلاع… با تشكر

 

                                                                                          علی محسن اسماعیل

                                                                                            دبیر كل شورای وزیران به نیابت

 

رونوشت به:

●ریاست شورای وزیران/دفترعالیجناب نخست وزیر… جهت اطلاع با تشكر

●دفتر مشاور امنیتی جهت اطلاع… با تشكر

●كمیته بستن قرارگاه اشرف جهت اطلاع… با تشكر

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا