سال ۱۳۹۳

كمپ لیبرتی: ندادن لیفتراك به ساكنان توسط نیروهای عراقی و ناگزیر كردن آنها به حمل بارهای سنگین با دست و بر روی دوش

 این امر یك شكنجه ضد انسانی در قرن 21ام كه ساكنان را دچار بیماریهای شدید استخوانی كرده است. نیروهای عراقی به جلوگیری از استفاده ساكنان از لیفت تراك های متعلق به خودشان ادامه می دهند بر اثر این اقدام ضدانسانی ساكنان مجبورند بارهای سنگین را با دست یا بر روی دوشهایشان حمل و جابه جا كنند. چند عكس ضمیمه است.

بعد از اینكه نیروهای عراقی از انتقال دهها لیفتراك از اشرف به لیبرتی جلوگیری كردند و پس از مراجعات مكرر ساكنان به مقامات آمریكایی و ملل متحد، در نوامبر 2012 ، در یك توافق سه جانبه بین یونامی و ساكنان و دولت عراق، دو لیفتراك از اشرف به لیبرتی منتقل شد. نیروهای عراقی این دو لیفتراك را تحویل ساكنان ندادند و قرار شد در مركز پلیس نگهداری شود و ساكنان روزانه آن را تحویل گرفته و بعد از استفاده برگردانند.

از همان ابتدا استخبارات در تحویل روزانه لیفتراك ها سنگ اندازی می كرد و به طور عملی هر چند روز یك بار آنها را به ساكنان می دادند، اما اكنون بیش از چهار ماه است كه به رغم مراجعات روزانه، نیروهای عراقی از تحویل لیفتراك ها خودداری می كنند. مأموران استخبارات عراق لیفتراك ها را به مقر خودشان برده و از آن استفاده می‌كنند.

جلوگیری از دسترسی ساكنان به لیفتراك های متعلق به خودشان به عنوان ساده ترین وسیله حمل و نقل، چیزی جز یك شكنجه ضد انسانی در قرن بیست و یكم نیست. بر اثر این اقدام، ساكنان ناگزیرند به طور مستمر بارهای سنگین را با دست و یا بر روی دوشهایشان حمل كنند، چیزی كه در طول ماههای گذشته، باعث دردهای شدید كمر و دست و بیماریهای استخوانی در میان تعداد زیادی از ساكنان شده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

25 مهر ماه 1393 (17 اكتبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا