سال ۱۳۹۳

ایران: 13 اعدام در یك روز

6زندانی در زندان بندرعباس به خاطر شرایط وخیم زندان جان سپردند. دژخیمان رژیم آخوندی در روز یكشنبه 27مهرماه 13زندانی را در زندانهای قزلحصار كرج، زندان مركزی رشت و زندان مركزی تبریز به دار آویختند. فردین جعفریان 18ساله در زندان تبریز به دار آویخته شد. او در هنگام دستگیری و ارتكاب جرم انتسابی 14ساله بود. این اعدام جنایتكارانه بسیاری از كنوانسیونهای بین المللی از جمله در مورد كودكان را به شدت نقض می كند. 

 8 زندانی نیز به طور جمعی در قزلحصار و چهار تن دیگر در زندان رشت به دار آویخته شدند.

 در همین حال دست كم شش تن از كسانی كه در فاصله روزهای 20تا 25مهر در خیابانهای بندرعباس دستگیر شده بودند و در كمپ جَبَل بُر در منطقه بی سیمِ این شهر زندانی شده بودند، بر اثر شرایط وخامت بار این اردوگاه مرگ و فشارهای ضدانسانی دژخیمان، جان خود را از دست دادند. این دستگیریهای گسترده به بهانه مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.

در  روز 26 مهر نیز ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

 آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندها، در واكنش به گزارش ارگانهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران گفت: «هر چه هجمه‌های حقوق‌بشری بیشتر شود ما را در مسیر اجرای احكام مصمم‌تر می‌كند» (سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به سپاه پاسداران رژیم- 23مهر).

جواد لاریجانی، رئیس ارگان به اصطلاح حقوق بشر قضاییه رژیم نیز در مصاحبه با تلویزیون رژیم ركورد كار احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار مفتضح خواند و گفت : «چرا گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب شده در حالی كه جمهوری اسلامی، دموكرات‌ترین! كشور منطقه است» (سایت حكومتی تابناك-25مهر).

مقاومت ایران بار دیگر تأكید می كند چشم فروبستن جامعه جهانی بر روند فزاینده اعدام در ایران نتیجه یی جز هارتر كردن جانیان حاكم بر ایران ندارد. تنها راه مقابله با این توحش اتخاذ یك سیاست قاطع در قبال فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29مهر1393 (21اكتبر2014)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا