سال ۱۳۹۳

نیروهای عراقی برای پنجمین ماه متوالی از تحویل لیفتراك به ساكنان لیبرتی خوداری می‌كنند

شمار زیادی از ساكنان بر اثر حمل بار دچار بیماریهای شدید استخوانی شده اند. نیروهای عراقی برای پنجمین ماه متوالی، لیفت تراكهای متعلق به ساكنان را برای پیشبرد امور روزانه در اختیار آنها نمی گذارند و ساكنان ناگزیر بارهای سنگین را با دست یا بر روی دوشهایشان جابه جا می كنند. بر اثر این اقدام ضدانسانی شمار زیادی از ساكنان دچار دردهای كمر، دست و بیماریهای شدید استخوانی شده اند.

در سال 2012 در جریان انتقال ساكنان از اشرف به لیبرتی، نیروهای عراقی از انتقال دهها دستگاه لیفتراك ساكنان به لیبرتی جلوگیری كردند. پس از اعتراضهای گسترده ساكنان و نمایندگانشان، نماینده ویژه دبیركل ملل متحد در 21 آوریل 2012 به ساكنان به طور رسمی اعلام كرد دولت عراق سه لیفتراك در اختیار آنان قرار خواهد داد، چیزی كه هرگز به اجرا در نیامد.

در نوامبر 2012، پس از مراجعات مكرر ساكنان، در یك توافق سه جانبه بین یونامی، ساكنان و دولت عراق، دو لیفتراك از اشرف به لیبرتی منتقل شد. نیروهای عراقی این دو لیفتراك را تحویل ساكنان ندادند و در مركز پلیس نگهداری كردند تا ساكنان روزانه آن را تحویل گرفته و بعد از استفاده برگردانند. اما از همان ابتدا مأموران عراقی در تحویل روزانه لیفتراكها سنگ اندازی كرده و آنها را فقط در برخی از روزها در اختیار ساكنان قرار می دادند.

اما اكنون 5 ماه است به رغم مراجعات روزانه، نیروهای عراقی از تحویل لیفتراكها به ساكنان خودداری می كنند. محروم كردن یك جمعیت از لیفتراك آن هم در قرن بیست و یكم مفهومی جز شكنجه فیزیكی و روانی ساكنان ندارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

22 آبان 1393( 13 نوامبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا