کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: ایجاد ایستگاه اطلاعاتی در سفارت رژیم در آلبانی علیه مجاهدان اشرفی و ساكنان لیبرتی

 سركردگان و مهره های رژیم آخوندها بارها با تهدید كشورهای مختلف برای جلوگیری از پذیرش مجاهدان اشرفی و ساكنان لیبرتی اعلام كرده اندكه هدف آنها نه انتقال مجاهدین بلكه نابودی یا تسلیم است و «مجاهدین باید از روی كرة زمین پاكسازی شوند».

در چارچوب همین سیاست، گشتاپوی ملایان، بعداز پذیرش شماری از مجاهدین توسط آلبانی، ابتدا به تهدید دولت آلبانی پرداخت تا از پذیرش مجاهدین منصرف شود:

– سید باقر حسینی، نماینده مجلس رژیم، خطاب به دولت آلبانی گفت مجاهدین «نه تنها برای منافع ملی آنها خطرناک است بلکه می‌تواند برای کل منطقه مخاطره ایجاد کند» (29 اردیبهشت 91).

– محمدرضا ثانی، رئیس كمسیون امنیت مجلس رژیم، گفت: پذیرش مجاهدین…. نه‌تنها وجهه‌یی برای آلبانی ندارد بلکه در دراز مدت برای این کشور تبعات امنیتی به همراه خواهد داشت (3 تیر91).

– شبكه خبر رژیم در 27 اردیبهشت 92 گفت: «كشورهای بالكان در آینده شاهد بمب‌گذاریها و خرابكاریهای سودمند برای آمریكا و رژیم صهیونیستی خواهند بود» .

متعاقباً اطلاعات آخوندها در صدد بر آمد تا یك «ایستگاه اطلاعاتی» علیه مجاهدین در سفارت رژیم در آلبانی دایر كند و به همین منظور در زمستان 1392 یكی از عواملش به نام «فریدون زندی علی آبادی» را در پوش دیپلومات برای اداره این ایستگاه اطلاعاتی به آلبانی اعزام كرد.

وزارت بدنام برای سرپوش گذاشتن بر فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی زندی و عادی نشان دادن وضعیت او، ابتدا او را مأمور به خدمت در وزارتخارجه نمود و سپس او را به عنوان دبیر اول سفارت به آلبانی اعزام كرد.

زندی در ارتباط تنگاتنگ با رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در عراق با نام مستعار «سجاد»و «حاج علی نویدی» مامور وزارت اطلاعات در تركیه است و مأموریتهایش را علیه مجاهدین در آلبانی، در هماهنگی با شعبه عراق انجام می دهد.

مأمور اطلاعات آخوندها (فریدون زندی) از جمله تلاش می كند تا با برخی از پناهندگان ایرانی در پوشهای مختلف ارتباط برقرار كند و با تهدید و تطمیع و پرداخت پول، آنها را به همكاری با وزارت اطلاعات بكشاند.

این مأمور جنایتكار كه در مكالمات تلفنی و حضوری خود را «حاجی» معرفی می كند، در صدد جمع آوری اطلاعات علیه مجاهدین و خانواده های آنهاست. وی برای برقراری ارتباط و دیدار با افراد در تیرانا از شیوه های گوناگون از جمله از تاكسی استفاده می كند.

یك عامل افشا شده دیگر وزارت اطلاعات در آلبانی، مزدوری به نام «احسان بیدی» مشوق و تسهیل كننده برقرار كردن ارتباطات زندی است.

شورای اتحادیه اروپا در آوریل1997به دنبال حكم دادگاه میكونوس كه ولی فقیه، رئیس جمهور و وزیران خارجه و اطلاعات وقت رژیم ملایان را مسئول ترور مخالفان درخارج كشور شناخت، طی مصوبه یی خواستار اخراج عوامل اطلاعات رژیم ایران از كشورهای عضو شد، مصوبه یی كه ضرورت جلوگیری از فعالیت مأموران وزارت اطلاعات علیه پناهندگان ایرانی و اخراج آنها از آلبانی را مضاعف می كند.

 

شورای ملی مقاومت

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

10 آذر93 (1دسامبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا