سال ۱۳۹۳

افزایش قیمت نان، افزایش تورم و گرانی و تشدید فقر و محرومیت كارگران و اقشار كم در آمد را به دنبال خواهد داشت

 در حالیكه رژیم آخوندی بر ادامه پروژه ضد ملی دستیابی به بمب اتمی اصرار می كند و صدها میلیارد دلار سرمایه های مردم ایران را در این مسیر به هدر می دهد و چند روز پس از شكست فضاحت بار مذاكرات اتمی در وین، دولت روحانی قیمت نان را كه غذای اصلی اكثریت عظیم مردم ایران است، 30 تا 40 درصد بالابرده است.

چیزی كه كارگران و اقشار كم در آمد كه بیش از 90 درصد مردم ایران را تشكیل می دهند فقیرتر می كند و به افزایش زنجیره یی قیمت سایر مایحتاج عمومی راه می‌برد. به این ترتیب تورم افسارگسیخته یی كه روحانی مدعی مهار و پایین آوردن آن بود باز هم بالاتر می رود.

در حالی قیمت نان یعنی اصلی ترین غذای اكثریت مردم بین 30 تا 40 درصد گران می شود كه نه تنها درآمد آنان اضافه نشده بلكه همه روزه بر خیل بیكاران افزوده می شود و كارخانه های بیشتری تعطیل می شوند. فقر و گرانی و تورم در ایران با همه ثروتها و منابع طبیعی و اقیانوسی از نفت و گاز و نیروی كار پیشرفته و متخصص تنها محصول دیكتاتوری بنیادگرا و فاسد آخوندی است. رژیمی كه همه سرمایه های مردم ایران را علاوه بر پروژه های اتمی، صرف دستگاههای نظامی و امنیتی، سركوب و كشتار مردم، صدور تروریزم و بنیادگرایی و جنگ افروزی در عراق و سوریه و دیگر كشورهای منطقه می كند یا به حساب سران رژیم و خانواده هایشان سرازیر می نماید.

یك قلم بنیاد موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» كه به طور كامل در اختیار خامنه ای است و ملك شخصی او محسوب می‌شود بیش از 95 میلیارد دلار سرمایه دارد. سرمایه یی كه تمامی آن از غصب اموال مردم از جمله مجاهدین و خانواده های آنها گردآوری شده است.

فقر و گرانی و تورم و بیكاری به طور كامل ناشی از استبداد دینی حاكم است و تا این رژیم بر سركار است روند انهدام اقتصاد ایران و افزوده شدن بر لشكر گرسنگان و محرومان جامعه ادامه خواهد یافت.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10 آذر 1393( اول دسامبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا