سال ۱۳۹۳

شكنجه روانی 40 روزه ساكنان لیبرتی با بلندگوهای قوی و نوحه های رژیم آخوندی به فارسی و عربی

 فراخوان به آمریكا و ملل متحد برای توقف شكنجه روانی توسط مأموران عراقی.

مأموران امنیتی عراقی به محاصره و سركوب ساكنان لیبرتی مشغولند، از جمله از ابتدای ماه محرم (26اكتبر 2014) با پخش نوحه های رژیم آخوندی با بلندگوهای بسیار قوی به فارسی و عربی در ساعات مختلف شبانه روز به شكنجه روانی ساكنان مبادرت كرده اند.

این مأموران همان جنایتكارانی هستند كه سالهاست تحت امر فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالكی، كه همچنان در این پست اشتغال دارد، دست اندركار قتل عام و محاصره و شكنجه روانی ساكنان در اشرف و لیبرتی هستند.

تمامی این بلندگوها در ایستگاه پلیس كمپ قرار دارند و پخش صدا از آنها بر روی محل استقرار ساكنان متمركز شده است. این شكنجه روانی 42 روزه برای بیماران كه در بخش یك لیبرتی و در نزدیك ترین نقطه به این بلندگوها قرار دارند به طورمضاعف آزار دهنده است و خواب و استراحت را از آنها سلب كرده است.

اعمال این شكنجه روانی علاوه بر نقض شمار زیادی از كنوانسیونهای بین المللی از جمله كنوانسیون منع شكنجه، نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد در روز 4 دیماه 130 (25 دسامبر 2011) است و تكرار شكنجه روانی دو ساله ساكنان در اشرف، توسط مأموران اطلاعات آخوندی تحت نام خانواده ساكنان است است. شكنجه گران با 320 بلندگو از فوریه 2010 تا دسامبر 2011 به طور شبانه روزی به قتل عام و كشتار و به آتش كشیدن اشرف تهدید می كردند.

ساكنان و نمایندگان آنها بارها از این شكنجه روانی به مانیتورهای یونامی به طور حضوری شكایت كرده و گزارش آن را در گزارشهای روزانه لیبرتی برای مقامهای مختلف ملل متحد ارسال كرده اند، اما نه تنها پخش نوحه های رژیم آخوندی متوقف نشده بلكه به صور مستمر شدت یافته است.

مقاومت ایران ضمن هشدار به عواقب این شكنجه روانی كه از مصادیق جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید تحت تعقیب قرار گیرند و با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، خواهان مداخله فوری آنها برای پایان دادن به این شكنجه روانی و پخش نوحه و جمع كردن این بلندگوها است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 آذر ماه93 ( 5 دسامبر 2014 )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا