سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان برای نجات زندانیان اعتصابی كرد در زندان ارومیه

 مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی حقوق بشر و كمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان 27زندانی سیاسی كرد كه از 25 روز پیش در زندان مركزی ارومیه در اعتصاب غذا به سر می برند، فراخواند و خواستار رسیدگی به خواستهای آنها شد.

حال هشت تن از این زندانیان به وخامت گراییده است.

زندانیان سیاسی كرد در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز 29 آبان در اعتراض به تلاشهای اطلاعات آخوندی برای انحلال بند زندانیان سیاسی اعتصاب غذا كرده اند. مزدوران با انتقال مجرمان عادی به بند زندانیان سیاسی و انتقال گروهی از زندانیان سیاسی به بند مجرمان عادی فشار علیه زندانیان و خانواده هایشان را افزایش داده اند.

عوامل اطلاعات رژیم به جای رسیدگی به وضعیت زندانیان،  چهار تن از آنان را احضار و تهدید به مرگ كرده اند. آنها گفته اند كه   «جان شما در دست وزارت اطلاعات است نه سازمانهای حقوق بشری و نه احمد شهید و نه هیچ کس دیگری نمی تواند برای شما کاری انجام دهد، اینجا ایران است و قوانین جمهوری اسلامی حاکم است».

شكنجه گران شماری از زندانیان اعتصابی را تهدید كرده اند كه در صورت ادامه اعتصاب، آنها را اعدام خواهند كرد،  برای همه زندانیان اعتصابی پرونده جدید تشكیل داده و برای آنها حكم جدید صادر خواهند كرد. همچنین زندانیان عادی بیشتری را به بند آنها منتقل خواهند كرد.

در روز  8آذر، نیروهای گارد ویژه زندان با باتون و شوكر برقی و اسپری فلفل به زندانیان حمله كردند و آنها را مورد ضرب و جرح و  تحقیر و توهین قرار دادند.   

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23 آذر 1392 (14دسامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا