سال ۱۳۹۳

مقاومت ایران كشتار فجیع كارگران مصری را محكوم و به خانواده های آنها تسلیت می گوید

مقاومت ایران قتل فجیع 21 كارگر مصری مسیحی در لیبی را قویاً محكوم می كند و به خانواده قربانیان و عموم مردم مصر تسلیت می گوید. كشتار كارگران بیگناه و محرومی كه برای تأمین معاش خود تلاش می كردند، یك جنایت ضد بشری است كه در تعارض آشكار با تعالیم همه ادیان و تمدنهای بشری است و قوانین و معاهدات بین المللی را به شدیدترین وجه نقض می كند. 
بنیادگرایی، وحشیگری، تروریسم و گروگان‌گیری تحت نام اسلام، با حاكمیت فاشیسم دینی بر ایران در این منطقه از جهان ظهور پیدا كرد و با مداخلات و جنایتهای آن در عراق و سوریه و یمن و لبنان ابعاد بیسابقه یی به خود گرفته است. خلع ید از این رژیم در منطقه، اولین قدم ضروری برای مقابله با این پدیده شوم است كه امروز تمامی منطقه و جهان را تهدید می كند.

شورای ملی مقاومت ایران
27 بهمن1393 (16فوریه2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا