سال ۱۳۹۳

سی اعدام در چهار روز

رژیم ضدبشری آخوندی در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه هفت زندانی را در زندانهای كرج و شیراز به دار آویخت. شش تن از زندانیان به طور جمعی در زندان قزل حصار كرج به دار آویخته شدند. وحید لعل آبادی و ایوب فرهادی 33ساله و امیرداوودی 39ساله در میان اعدام شدگان بودند. آنها روز پیش از آن برای اجرای حكم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند.
در روز پیش از آن نیز 14 زندانی در زندانهای بم، ارومیه، مشهد و بندرعباس اعدام شدند. شش زندانی به طور جمعی در زندان بم به دار آویخته شدند. در یك اعدام جمعی دیگر كه در زندان موسوم به«دریا» در ارومیه صورت گرفت، پنج زندانی اعدام شدند. سه تن از آنها از اهالی كردستان ایران و دو تن دیگر از اهالی آذربایجان بودند. یكی از قربانیان رحیم سلیمانی 60ساله پس از تحمل 20سال حبس اعدام شد. اعدام دو زندانی در زندان وكیل آباد مشهد و یك زندانی در زندان مركزی بندرعباس از دیگر اعدامهای روز دوشنبه است.
در روز یكشنبه 26بهمن نیز چهار زندانی در زندان عادل آباد شیراز و دو زندانی دیگر در زندان شهاب كرمان حلق آویز شدند.
در روز شنبه 25 بهمن نیز دو زندانی بلوچ در زندانهای چابهار و یك زندانی دیگر در زندان رشت اعدام شدند.
همزمان با امواج اعدام در شهرهای مختلف كشور،  كه  به منظور تشدید جو ارعاب صورت می گیرد، رژیم آخوندی همچنان به دیگر شیوه های سركوب نیز ادامه می دهد. در روز سه شنبه دژخیمان رژیم در یك اقدام ضدانسانی و تحقیر آمیز سه زندانی را در شهر مشهد چرخاندند.
 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
29بهمن 1393 (18فوریه 2015)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا