سال ۱۳۹۳

فراخوان برای نجات سامان نسیم زندانی سیاسی در آستانه اعدام

مقاومت ایران برای نجات جان زندانی سیاسی كرد سامان نسیم، كه دژخیمان رژیم آخوندی می خواهند او را به زودی اعدام كنند، فراخوان می دهد و خواستار موضع روشن و صریح اتحادیه اروپا و دولت آمریكا در مقابل این حكم ضد انسانی در مورد یك زندانی سیاسی است كه به هنگام دستگیر تنها 17 سال داشته است.

 مقاومت ایران همچنین از عموم مراجع و ارگانهای مدافع حقوق بشر به ویژه شورای حقوق بشر و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه كار دستگیریهای خودسرانه، گزارشگر اعدامهای خودسرانه و فراقضایی و گزارشگر ویژه حقوق كودكان می خواهد كه تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم را به عمل بیاورند.

سامان نسیم، اهل مریوان در تیرماه سال 90 بازداشت و در بیدادگاههای فرمایشی آخوندها به «محاربه و فساد فی الارض» و مجازات اعدام محكوم شد. حكم اعدام وی در بهمن 1392مورد تأیید دیوان عالی رژیم آخوندی قرار گرفت.

سكوت جامعه بین المللی در مقابل وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به ویژه روند فزاینده اعدامها، فاشیسم دینی حاكم بر ایران را نه تنها در نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر، بلكه در صدور تروریسم و بنیادگرایی و ادامه پروژه های اتمی نیز تشجیع می كند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 بهمن 1393 (16فوریه2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا