سال ۱۳۹۳

چهارشنبه سوری – شماره ۱

برگزاری جشن چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف به رغم تمهیدات گسترده امنیتی.

بعد از ظهر امروز 26 اسفند مردم شهرهای مختلف كشور به رغم تهدیدها و تمهیدات امنیتی و نظامی نیروهای سركوبگر  جشن چهارشنبه سوری را رودرروی رژیم آخوندی برگزار كرده و آن را به اعتراض و رویارویی با رژیم ضد بشری آخوندی تبدیل كردند.

با شروع تاریكی از نقاط مختلف تهران و اكثر قریب به اتفاق شهرهای كشور صدای نارنجكها و بمبهای صوتی و ترقه و فشفشه به گوش می رسد و شعله های آتش به چشم می خورد.

در شیراز با وجود استقرار نیروهای سركوبگر در مناطق مختلف، صدای انفجار نارنجكهای دستی و ترقه از همه نقاط شهر به گوش می رسد.  مناطقی مانند ترمینال اصلی كانون این مراسم است

در قاسم آباد ، احمد آباد و منطقه طلاب مشهد  صدای انفجار طنین انداز است.

در زنجان صدای انفجار نارنجكهای دستی و ترقه از  نقاط مختلف  شهر به ویژه مركز شهر، سعدی شمالی و سعدی جنوبی، دروازه رشت، جاده همایون، سبزه میدان، بلوار چمران و خیابان صفا  به طور  مستمر به گوش می رسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

26 اسفند 1993 (17مارس2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا