سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام 16 زندانی در یك روز

رژیم ضدبشری آخوندی امروز (دوشنبه 11خرداد 1394)، دست كم 16 زندانی را در زندانهای كرج و  ارومیه به دار آویخت. 12 زندانی در یك اعدام جمعی در زندان قزل حصار كرج اعدام شدند. آنها در روز شنبه 9 خرداد برای اجرای مجازات مرگ به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. یكی از آنها قبل از اجرای حكم اعدام در سلول انفرادی بر اثر سكته قلبی جان خود را از دست داد. خانواده های اعدام شدگان برای تحویل گرفتن اجساد فرزندانشان در مقابل زندان دست به تجمع زدند.

در روز پیش از آن، مزدوران گارد ضدشورش زندان قزل حصار كرج زندانیان محكوم به اعدام را كه در اعتراض به امواج اعدامهای جمعی از گرفتن غذای زندان سرباز زده بودند، مورد یورش و ضرب و جرح قرار دادند.

در یك جنایت دیگر چهار تن از زندانیان كرد در زندان موسوم به «دریا» در ارومیه به طور جمعی به دار آویخته شدند. سه تن از آنها پسر عمو بودند.

فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران ناتوان از مقابله با بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی و گسترش اعتراضات مردمی، برای شدت بخشیدن به جو وحشت از توسل به هیچ سبعیتی فروگذار نمی كند. روز شنبه 9 خرداد، سه زندانی زیر عنوان «اراذل و اوباش» در سطح شهر پاكدشت (در استان تهران) گردانده شدند. سرهنگ آدینه وند, سركرده انتظامی شهرستان پاكدشت گفت: «مردم مطمئن باشند امنیت چیزی نیست كه هركس بخواهد آن را خدشه دار كند».

تنها راه مقابله با مشكلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی در دوران سیاه حاكمیت آخوندها، ریشه كن كردن اراذل و اوباش حاكم بر ایران است كه جز فساد و فحشا و اعتیاد و بیكاری ارمغانی نداشته اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

11 خرداد 2015 ( اول ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا