سال ۱۳۹۴

ایران :محاكمه نمایشی زندانی سیاسی علی معزی برای سومین بار با پرونده سازیهای مسخره

او دوران محكومیتش رو به پایان است و باید از زندان آزاد شود. دژخیمان رژیم آخوندی در روز یكشنبه 15 شهریور، آقای علی معزی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین را از زندان مركزی كرج با زور و با دستبند و پابند به یك شعبه از بیدادگاههای رژیم موسوم به «دادگاه انقلاب تهران» منتقل كردند.

وی توسط آخوند- دژخیمی معروف به قاضی مقیسه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای سومین بار مورد «محاكمه» قرار گرفت. علی معزی با تاكید بر اینكه این دادگاه نامشروع است و در اعتراض به انتقال اجباری خود و پرونده سازیهای جدید از پاسخ دادن به اتهامهای وارده و سوالهای این آخوند جنایتكار خودداری كرد.

او در اردیبهشت ماه گذشته (می 2015) نیز در شرایطی كه دوران محكومیت پنج ساله اش رو به پایان بود برای بار دوم در یك دادگاه نمایشی «محاكمه» و به یك سال حبس اضافی محكوم شد. هنگامی كه او در پاسخ به احضاریه برای حضور در این دادگاه به طور كتبی اعلام كرد « این دادگاه را غیرقانونی و نامشروع می داند و در آن حضور نخواهد یافت» گله یی از پاسداران او را مورد ضرب و جرح قرار داده و با پیشانی شكافته، با دست بند و پابند به زور به دادگاه منتقل كردند.

دژخیمان آشكارا او را تهدید كرده اند كه وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به اعدام محكوم خواهند كرد. شكنجه گران بارها او را كه پدر دو تن از مجاهدان اشرفی در لیبرتی است، تهدید كرده اند كه « تو نبایستی زنده از زندان بیرون بروی ما نهایتاً تو را در زندان زجرکش خواهیم كرد».

علی معزی، از زندانیان سیاسی دهه60، به خاطر سالها تحمل حبس و شكنجه از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای حاد كلیه و انسداد روده رنج می برد، وی آخرین بار در خرداد90 (ژوئن 2011) دستگیر و در شرایطی كه بخاطر ابتلا به بیماری سرطان در شرایط حادی به سر می برد به زندان منتقل شد. او از آن زمان تا کنون از درمان و مراقبتهای مورد نیاز خود محروم بوده است. او در این مدت همواره زیر شدیدترین فشارها و شكنجه های جسمی و روحی قرار داشته است.

مقاومت ایران همه مدافعان حقوق بشر، كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگرشكنجه را به محكوم كردن روند جنایتكارانه قضایی در ایران از جمله محاكمات خودسرانه و اقدام فوری برای آزادی زندانی سیاسی آقای علی معزی فرا می خواند.

.دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 شهریور 1394 (7 سپتامبر 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا