سال ۱۳۹۶

مریم رجوی: بمباران شیمیایی ادلب جنایت بزرگ جنگی است و مسئولان آن باید در برابر عدالت قرار گیرند

تا از رژیم ایران در سوریه خلع ید و پاسداران اخراج نشوند، جنگ و بحران ادامه خواهد یافت

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بمباران شیمیایی ادلب و کشتار بیرحمانه مردم بیدفاع به ویژه کودکان معصوم را یک جنایت بزرگ جنگی توصیف كرد كه مسئول آن، مانند بمباران شیمیایی مرداد 1392، خامنه ای و بشار اسد هستند و باید در مقابل عدالت قرار گیرند.

خانم رجوی با درود به مردم مقاوم سوریه و با صمیمانه ترین تسلیتها به مردم داغدار ادلب و آرزوی بهبودی فوری برای مجروحان، بار دیگر بر این حقیقت تأكید كرد كه سکوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابله با جنایتهای جنگی در سوریه، كه شش سال است ادامه دارد، فاشیسم دینی حاكم بر ایران و دیكتاتور سوریه را به استمرار و تشدید جنایتهایشان ترغیب می كند.

ادامه جنایتهای جنگی و مشاركت فزاینده پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن در سوریه، به خوبی نشان می دهد كه تا از رژیم ایران در سوریه خلع ید نشود و پاسداران از این كشور اخراج نشوند و تا حكومت تحت حمایتشان در دمشق بر سر كار است، صلح و آرامش به این كشور و منطقه باز نخواهد گشت و حتی آتش بس برقرار نخواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15 فروردین 1396(4 آوریل2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا