سال ۱۳۹۶

ترور وحشیانه سعید كریمیان و همكارش در استانبول،جنایت سپاه پاسداران به دستور خلیفه ارتجاع

مقاومت ایران ترور وحشیانه سعید كریمیان، مدیر شبكه تلویزیونی جِم و همكارش در استانبول را كه سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور خامنه ای مرتكب شده ، قویاً محكوم می كند و خواهان پیگرد و كیفر قانونی آمران و عاملان جنایت و نامگذاری سپاه پاسداران در لیستهای تروریستی است.

رژیم آخوندی در آستانه انتخابات قلابی ریاست جمهوری و بالا گرفتن جنگ قدرت درونی، بیش از پیش، نیازمند سركوب داخلی و توسل به اینگونه جنایتهای ضد انسانی است.

شایان توجه است كه رسانه های اطلاعات و سپاه آخوندها از مدتها پیش با پخش اخبار و زندگینامه های دروغین در مورد سعید كریمیان برای ترور و انتساب آن به مجاهدین زمینه سازی می كردند. پس از ترور نیز خبرگزاریهای سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس (فارس و تسنیم) و سایتهای اطلاعات آخوندها، بلادرنگ و به صورت كاملاً برنامه ریزی شده، به بازپخش همین جعلیات مبادرت كردند.

سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با دروغهای زنجیره‌یی و جعل عكس و فیلم ادعا می كردندكه سعیدكریمیان با مجاهدین همكاری تلویزیونی داشته، از كودكی در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شهیدان عملیات فروغ جاویدان است كه همه اعضای خانواده اش را مخفیانه به اشرف برده بود. هیچیك از این مطالب صحت ندارد و كذب محض است و توسط سعید كریمیان از جمله در 29نوامبر2012 تكذیب شده بود.

مونتاژ عكس كریمیان در كنار خانم مریم رجوی در سنای بلژیك در اجلاس 27 مارس2013 (7فروردین1392) و جابه جا كردن تصویر او با آقای ژرار دپره، ترفند كثیف دیگری از سوی سپاه آخوندهاست. هر دو عكس برای مقایسه ضمیمه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10 اردیبهشت 1396 (30 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا