سال ۱۳۹۶

ایران: فراخوان برای نجات جان ده زندانی جوان در آستانه اعدام

یک جوان 27ساله به قطع دست محکوم شده است

صبح روز شنبه ۹ اردیبهشت ( ۲۹ آوریل) دژخیمان زندان گوهردشت کرج در حمله به شماری از بندهای این زندان ۱۰ زندانی جوان را برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند.

سرکردگی این یورش وحشیانه را، که به منظور ارعاب زندانیان و جلوگیری از اعتراضهای آنها صورت گرفت، جنایتکارانی چون یوسف مردی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان؛ سرگرد زلفعلی، رئیس گارد و نیروی انتظامی زندان؛ و رئیس بند ۱۰ به عهده داشتند.

در رخدادی دیگر، در روز 7 اردیبهشت، قضاییه آخوندی حکم قطع دست یک زندانی ۲۷ ساله را به اتهام سرقت صادر کرد. متهم دیگر این پرونده مرد جوانی است که از شدت فقر برای تامین هزینه دیالیز دو فرزندش که به بیماری کلیوی دچارند وادار به سرقت شده است.

در روز ۲۹ فروردین نیز یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز در حالی اعدام شد که دستش ۱۰ روز پیش از آن توسط دژخیمان قطع شده بود.

مجازات سبعانه اعدام برای جوانانی که خود قربانی این نظام سرکوبگر و فاسدند، در حالی اجرا می شود که  در جریان جنگ قدرت باندهای درونی رژیم هر روز گوشه هایی از غارتگریهای نجومی از جمله چپاول 3 میلیارد دلاری و چند صد میلیونی نورچشمی های نظام ولایت فقیه برملا می شود.

مقاومت ایران برای نجات جان ۱۰ زندانی جوان كه در آستانه اعدام قرار دارند همچنین برای جلوگیری از اجرای حكم قطع دست زندانیان فراخوان می دهد و از تمام مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد که ضمن محکوم کردن این جنایتها اقدامی فوری و مؤثر برای توقف آنها به عمل آورند. هر گونه روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم ضدبشری که سرمنشأ تمامی مصیبتها و درد و رنجهای مردم ایران و منطقه است باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10 اردیبهشت 1396 (30 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا