سال ۱۳۹۶

نمایش انتخابات – شماره 1

شعارهای جوانان علیه نمایش انتخابات به رغم لشكركشی پاسداران و بسیجیان

« زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ، رئیسی قاتل 67 »

رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی چهارشنبه شب ۲۷ اردیبهشت گله های پاسدار و بسیجی و یکانهای موتور سوار را روانه خیابانهای اصلی شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز ، اصفهان و تبریز كرد. ارتباطات اینترنتی نیز در بسیاری از نقاط قطع شده بود.

با این حال شب گذشته و بامداد امروز پنجشنبه جوانان دلیر در اصفهان و قم و تبریز تظاهراتی علیه نمایش انتخابات نظام ولایت فقیه برگزار کردند.

در تهران در شبهای سه شنبه و چهارشنبه 26و 27 اردیبهشت، جوانان در چند نقطه تهران از جمله خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی و میدان تجریش دست به تظاهرات زدند.  جمعیت شعار می داد «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم» و با نیروهای سرکوبگر که آنها را مورد حمله قرار دادند، درگیر شد. شماری از جوانان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

در میدان انقلاب و نقش جهان اصفهان جوانان شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر نیروی انتظامی»، «توپ تانك فشفشه رئیسی آدم كْشه! »، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران». مزدوران با پرتاب گاز اشک آور و دستگیری شماری از جوانان سعی در پراکنده ساختن معترضان داشتند.

در شهرتبریز خروش جوانان با شعار «رئیسی كم آورده، رفته بسیج آورده» طنین انداز شد. جوانان آزادیخواه در صفاییه قم نیز با شعار «یك هفته دو هفته – قاتل شصت و هفته» انزجار خود را از شعبده انتخابات  ابراز می کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۱۸ مه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا