سال ۱۳۹۶

ایران: مجبور كردن زندانیان به شركت در انتخابات قلابی

در ادامه اقدامهای زنجیره یی رژیم برای تقلب و رأی سازی، جانیان اداره کننده زندانها، زندانیان را برای شرکت در این انتخابات قلابی تحت فشار قرار می دهند.

در زندان مرکزی ارومیه پیمان خانزاده، معاون رئیس زندان، از بلندگوی زندان اعلام کرده است که شرکت کلیه زندانیان در انتخابات اجباری است و هر زندانی که از این کار سرباز زند به مدت سه ماه از هرگونه ملاقات با خانواده اش محروم خواهد شد.

وی زندانیانی که شناسنامه خود را به همراه ندارند تحت فشار قرار داده تا از خانواده هایشان بخواهند که شناسنامه های آنها را برای رأی دادن اجباری به زندان بیاورند.

در زندان دیزل آباد کرمانشاه نیز زندانبانان اعلام کردەاند کە در صورت عدم شرکت در انتخابات نمایشی، بە مدت یک ماه از هرگونه ملاقات محروم خواهند شد.

در ۲۷ اردیبهشت علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، گفت: صندوقهای اخذ رأی به زندانها آورده می شود و زندانیانی که شناسنامه همراه دارند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند» (روزنامه همشهری_۲۷ اردیبهشت).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29 اردیبهشت 1396 (19 مه 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا