سال ۱۳۹۶

ایران: وضعیت وخیم زندانیان سیاسی كه اعتصاب غذای آنها وارد پنجمین هفته می شود

دژخیمان رژیم از هرگونه رسیدگی به زندانیان اعتصابی خودداری می کنند

جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار تهران در واکنش به موج همبستگی در داخل و خارج كشور با زندانیان سیاسی اعتصابی؛ با وقاحت اعلام کرد «دستگاه قضا تسلیم اعتصاب غذای زندانیان نمی شود» (رسانه های حکومتی-اول شهریور۹۶). متعاقبا فشار دژخیمان بر زندانیان كه اولین ماه اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارند شدت یافته است

زندانیان سیاسی سالن ۱۰ بند چهار زندان گوهردشت

در بیست و هفتمین روز اعتصاب غذای خود در شرایطی وخیم با ضعف شدید جسمی و افت فشار خون مواجهند.‌ شماری از آنها در روز چهارشنبه اول شهریور به هنگام ملاقات با خانواده هایشان توان ایستادن یا حتی نشستن بر روی صندلی را هم نداشتند.  به رغم بیهوش شدن مکرر شماری از اعتصابیون طی چند روز اخیر دژخیمان از هرگونه رسیدگی پزشكی به آنها خودداری می کنند.  به خاطر ایزوله بودن سلولها و کل سالن؛ هیچ هوایی در این سالن جریان ندارد و زندانیان در حال اعتصاب دچار سردردهای شدید شده اند.

در همین حال، جمعی از زندانیان سیاسی زندان اردبیل در همبستگی با زندانیان سیاسی گوهردشت یك اعتصاب غذای 7روزه (۲تا۸شهریور) را آغاز کرده اند. آنها طی نامه سرگشاده یی به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان اعتصابی شدند. 

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی از زندان زابل نیز از روز ۲۹ مرداد ماه در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت و اعتراض به شرایط فجیع خود در سلولهای انفرادی زندان زابل، اعتصاب غذا و دارو کرده است.

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی تهران نیز در همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان گوهردشت به مدت سه روز اعلام اعتصاب غذا کرد.

 دکتر ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی طی بیانیه ای با زندانیان اعتصابی اعلام همبستگی كرد و به مناسبت سالگرد قتل عام ۶۷ تاکید کرد که تا تا روز سپرده شدن جلادان به دست عدالت دست از دادخواهی نخواهد کشید.

مقاومت ایران با تأكید بر اینكه جان و سلامتی زندانیان اعتصابی که شماری از آنها به دلیل تحمل سالها حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف رنج می برند، به شدت در معرض خطر است؛ خواستار اقدام فعال مراجع بین المللی حقوق بشر برای نجات جان زندانیان اعتصابی و تأمین حقوق حداقل و پایه یی آنهاست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ شهریور ۱۳۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا