سال ۱۳۹۶

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی – شماره ۶

ایران:‌ زندانیان اعتصابی مردم ایران و جامعه بین المللی را به حمایت از دادخواهی خود فرا می خوانند

زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت کرج با انتشار بیانیه یی عموم هموطنان را به همبستگی با حرکت حق طلبانه خود فراخواندند و از آنها خواستند که برای ایستادگی در مقابل خودسریها و قانون شکنی های استبداد دینی حاکم بر ایران یاری شان کنند . زندانیان مزبور که اکنون در سی امین روز اعتصاب غذای خود هستند از تمامی مجامع و ارگانهای حقوق بشری بین المللی خواستند از عموم زندانیان سیاسی و زندانیان اعتصابی بازدید کنند

و برای دستیابی آنها به حقوقشان تلاش کنند.

زندانیان اعتصابی در این بیانیه می نویسند: «قریب به چهار دهه از سرکوب و تجاوز و تعدی به حقوق انسانی مان می گذرد. هم اکنون ما و بعضی از برادران هم بندمان در گذر از ۷۰سالگی در زندان،‌ شاهد تجاوز آشکار به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و زورگویی دست اندرکاران و سرکردگان دستگاه قضاییه،‌ اطلاعات و زندانبانان این حاکمیت هستیم. ما زندانیان بی پناه با استقبال از پر خطرترین رفتارهای مأموران، و شکنجه در زمان انتقال به انفرادی و تنها با مقاومت و ایستادگی، دست به اعتصاب غذا زده و ما همگی در این حرکت حق طلبانه با هم متحد هستیم» .

اعتصابیون سالن ۱۰بند ۴زندان گوهردشت که در شرایط بحرانی به سر می برند، در افشای دژخیمانی که این توطئه و طرح جنایتکارانه را علیه جان زندانیان سیاسی به مورد اجرا گذاشته اند، می نویسند: «کسانی که حداقل الزامات زندگی ما زندانیان را، که با هزینه های خودمان تأمین و خریداری شده بود، را غارت کرده و به یغما برده اند، مامورانی همچون پاسدار تروریست محمد مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج موسوم به رجایی شهر، قبادی، معاون زندان، سرگرد زلفعلی، فرمانده گارد سرکوبگر زندان، یوسف مردی سرکرده حفاظت اطلاعات و باقری سرکرده پاسیاری، و همچنین عظیمی معاون حفاظت اطلاعات سپاه در زندان بودند که بایستی در روز موعود در کنار دستوردهندگان خویش،‌ در دادگاههای مردمی و بین‌المللی پاسخگوی این همه جنایت باشند».

 زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار از زندانیان سیاسی اعتصابی نیز با انتشار  نامه یی تاکید کرد: «من و دیگر زندانیان سیاسی تا اخرین قطره خون خود و تا قبول درخواستهایمان به اعتصابمان ادامه می دهیم. آیندگان هم از رژیم آخوندی به عنوان جنایتکار تاریخ مثال خواهند زد. رژیمی که هزاران نفر را در دهه شصت و به خصوص در سال ۶۷ قتل عام کرد و سالها است که با زندانیان عادی مانند برده برخورد می کند وبه سرکوب مردم برای بقای خود ادامه می دهد».

زندانیان سیاسی اردبیل در همبستگی با زندانیان اعتصابی در گوهر دشت یك اعتصاب غذای یك هفته یی اعلام كردند. علی معزی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ و آرش صادقی از زندانیان بند 350 اوین نیز طی بیانیه هایی از زندانیان اعتصابی در گوهردشت حمایت كردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6شهریور 1396(28 اوت 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا