سال ۱۳۹۶

یک شکنجه گر سفاک و يك پاسدار جنايتكار به عنوان سر بازرس دفتر خامنه اي منصوب شد

خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی، پاسدار حسین فدایی شکنجه گر سفاک و پرسابقه زندان اوین و يكي از سركردگان جنگ ضد ميهني با عراق را به عنوان مسئول دفتر بازرسی خود منصوب كرد. منصبي كه وظيفه اش توجيه و تسهيل ترور و كشتار و چپاول داراييهاي مردم توسط خامنه اي و ارگانهاي وابسته به اوست. قبل از فدايي سالها آخوند ناطق نوري از باند خامنه اي عهده دار اين سمت بود كه به خاطر حمايت نكردن از كانديداتوري سردژخيم ابراهيم رئيسي ناگزير از اين پست كنار رفت.

پاسدار فدایی، سر بازرس جديد خامنه اي كه در نمايش انتخابات از طرفداران پر‌و‌پا قرص رئيسي بود از مؤسسان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» يك ارگان شکنجه و سرکوب در رژيم آخوندي است. اين پاسدار طی مصاحبه یی می گوید:‌ «اداره بخش اصلي بند ۲۰۹ زندان اوين كه بند مجاهدین خلق بود، زير نظر دادستاني و سپاه بود و كارهاي اصلي را بچههاي سازمان ما بر عهده داشتند. من و آقاي آرمين و آقاي ذوالقدر و ديگر بچهها با هم بوديم.  آقاي آرمين از بازجوها بودند از همه گروههاي سازمان (مجاهدين انقلاب اسلامي) به طور غيرمستقيم يا مستقيم با اين كار درگير بودند» (خبرگزاری فارس- ۱۵ بهمن۱۳۸۷).

خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران در روز ۹ ابان۱۳۹۶ در ارتباط با فدايي نوشت: فدایی در جذب و سازماندهی جوانان به «کمیته انقلاب اسلامی, انجمن اسلامی کارخانه ها و بسیاری دیگر از نهادهای انقلابی» [بخوانید سرکوبگر] کمک زیادی کرد و در مقاطع مختلف جنگ فرماندهی گردان دریایی, فرماندهی تیپ موسوم به خاتم الاوصیا و فرماندهی ستاد فوریتهای جنگ وزارت سپاه در جنوب و فرمانده ستاد مرکزی فوریتهای جنگ را به عهده داشت».

اين سردژخيم همچنین مدتي رابط و نماينده سپاه پاسداران و وزارت سپاه نزد مجلس ارتجاع و مدتي مديركل ارگان فساد و غارت موسوم به بنياد مستضعفان در استان تهران بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۶ (اول نوامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا