سال ۱۳۹۶

قیام نه به گرانی – شماره 8: قيام كنندگان در كرمانشاه: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جوان ایرانی بلند شو بلند شو

 

تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

در جريان قيام مردم قهرمان كرمانشاه، صبح روز جمعه ۸ دی قيام‌كنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ويژه پلاكاردهاي بسيج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شركت‌كنندگان حمله ور شدند و شماري از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نيروهاي سركوبگر همچنین با بازكردن آب فشار قوي بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند.  زنان  با شعار نيروي انتظامي «خجالت خجالت»، «نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم» مزدوران را به سخره گرفتند.

آدمکشان نیروی ضدشورش با بلندگو می گفتند «تجمع شما غير قانوني است. منطقه را زودتر ترک کنید». اما مردم آنها را هو کرده  و فریاد شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مردم نترسید». «ای جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد. 

مردم و جوانان دلیر قوچان نیز با شعارهای «مرگ بر روحاني، مرگ بر گراني، مرگ بر ديكتاتور»، «نترسيد، نترسید، ما همه با هم هستيم» به قیام «نه به گرانی» پیوستند. این تجمع مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.

  مزودوران يگان ضد شورش با  تطميع و تهديد   تهديد در صدد پراکنده ساختن جمعیت بودند اما  جوانان با شعار مرگ بر روحاني  و  «دروغگو دروغگو» به او پاسخ دادند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ دي ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا