سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره 33 : شروع دومين هفته قیام سراسري بزرگ مردم ايران

شهادت ۴۵ تن از مردم در اولين هفته قيام به دست پاسداران و نيروهاي امنيتي

به رغم تدابير گسترده امنيتي و سركوبگرانه رژیم، قيام سراسري مردم ايران وارد دومين هفته خود شد و بعدازظهر امروز (پنجشنبه ۱۴دی-۴ژانویه) مردم در بسياري از شهرهاي كشور اين تدابير را درهم شكسته و دست به تظاهرات زدند و در بسياري از نقاط با مأموران سركوبگر درگير شدند.

پاسدار-سرلشکر جعفری، سركرده سپاه پاسداران روز ۱۳دی در اظهاراتی مضحك با اعتراف به اين كه سپاه پاسداران براي مقابله با قيام سراسري وارد صحنه شده، اعلام كرد: «اكنون مي توانيم بگوييم روز پايان فتنه ۹۶ است». او ساعاتي پس از اين اظهارات ابلهانه پاسخ خود را از جوانان قهرمان در تهران و ديگر شهرهاي كشور با فرياهاي مرگ بر خامنه اي؛ مي ميريم مي ميريم ايران را پس مي گيريم؛ دريافت كرد. امروز نيز اين پاسدار بي سرو پا با شروع دومين هفته قيام سراسري يك تودهني محكم ديگر از مردم ايران دريافت كرد.

بر اساس گزارشاتي كه تا كنون از نقاط مختلف كشور دريافت شده است در اولين هفته قيام 45 تن از مردم در استانهاي مختلف كشور از جمله خوزستان، لرستان، اصفهان و كرمانشاه، با شليك مستقيم پاسداران و نيروهاي امنيتي به شهادت رسيدند.چيزي كه بدون شك از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است و مسئول آن شخص خامنه اي و سركردگان سپاه پاسداران و ديگر سردمداران رژيم هستند و بدون ترديد در آينده یي نزديك به دست عدالت سپرده خواهند شد

مقاومت اين با درود به این شهيدان قهرمان و با تأكيد بر اينكه سكوت و بي عملي در مقابل جنايت عليه بشريت نقض آشكار استانداردهاي به‌رسيمت شناخته شده بين المللي است از دبير كل و شوراي امنيت ملل متحد وكشورهاي عضو خواست با اتخاذ تصميمات عملي رژيم ايران را به خاطر جنايتهای بزرگي كه همه روزه در شهرهاي ايران جريان دارد مورد تحريم و مجازات قرار دهند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۳ دی ۱۳۹۶ (۳ ژانویه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا