سال ۱۳۹۶

اطلاعیه قیام-شماره 95: تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد

 فراخون به حمايت از كارگران اعتصابي و اقدام براي آزادي آنها

 روز شنبه ۱۲اسفند، صدها تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز همراه با خانواده هایشان در اعتراض به دستگیری همکارانشان و همچنین برای تحقق خواستهایشان در خیابانهای این شهر تظاهرات کردند و در مقابل استانداری تجمع كردند. آنها شعار ميدادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ کارگر زندانی حمایتت میکنیم؛ نیروی انتظامی به هوش باش، کارگریم نه اوباش؛ می ایستیم می ایستیم حق مونو میگیرییم؛ دزدها بیرونند، کارگرا زندانند.

پنجشنبه شب ۱۰اسفند نيروهاي سركوبگر در یورش به خانه‌های شماری از کارگران اعتصابی فولاد اهواز دست‌كم ۱۰تن از آنان را دستگير کردند. بیش از ۳۰۰تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز ۱۱روز است که برای دریافت چندين ماه حقوق و مزایای پرداخت نشده دست به اعتصاب زده اند. 

مقاومت ایران از عموم به ویژه کارگران محروم کشور ميخواهد به حمايت از کارگران فولاد اهواز و اعتراض به سركوب و دستگيري آنها قيام كنند. همچنین عموم مراجع بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران و سندیکاها و اتحادیه های کارگری را به حمايت از جنبش كارگران ايران و اقدام مؤثر برای آزادی سریع و بی قید و شرط بازداشت شدگان فرا ميخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ (۳ مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا