سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۹۶: ادامه اعتراض کشاورزان ورزنه با شعار : حق آبه را اگر ندین، تن به شهادت می‌دهیم

کشاورزان بهٰ‌جان آمده ورزنه اصفهان، در روز شنبه ۱۲اسفند (۳مارس) براي چندمين بار در مقابل بخشداری بن رود دست به اعتراض زدند. آنها شعار می دادند: «حق آبه را اگر ندین تن به شهادت می‌دهیم».

آنها در روز ۲۷بهمن در اعتراض به خودداری رژیم از دادن حق آبه شان، با به صف كردن تراکتورهاي خود در ورودی شهر دست به اعتراض زدند. به دنبال بی اعتنایی رژیم به خواستهای آنها و وضعیت فاجعه بار معیشتی شان از روز ۹اسفند به تظاهرات و تجمع در مقابل بخشداری دست زدند.

پنجشنبه شب ۱۰ اسفند رژیم آخوندی در هراس از گسترش این اعتراضات به قصد فریبکاری و فرونشاندن خشم کشاورزان، جلسه یی با آنها برگزار کرد. اما کشاورزان که از کمترین امکانی برای تأمین معیشت خود و خانواده هایشان برخوردار نیستند و صبرشان لبریز شده، این جلسه کارگزاران رژیم را بر هم زدند. آنها ضمن افشای وعده های دروغ و فریبکارانه قبلی مقامات رژیم و بیکاری و گرسنگی خود و خانواده هایشان، خواستار حضور سركردگان رژیم برای پاسخگویی به این وضعیت فاجعه بار شدند و به اعتراض جلسه را ترک کردند.

خشک شدن زاینده رود که بر اثر سیاستهای خائنانه این رژیم ضد بشری و ضد ایرانی صورت گرفته، از ۱۷سال پیش زندگی کشاورزان این منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است. رژیم آخوندی هیچ اقدامی در قبال نابودی زندگی کشاورزان که ۴۰درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند، نکرده است و وضعیت آنها روز به روز وخیمتر می شود. وعده پرداخت خسارت از جمله قولهای دروغین رژیم است که به اجرا گذاشته نمی‌شود.

 تا نظام سراپا فساد و جنایت ولایت فقیه بر سر کار است، کشاورزان و دیگر اقشار محروم سهمی جز بیکاری و فقر و گرسنگی از زندگی ندارند. تنها راه خلاصی از این وضعیت محنت بار اتحاد و همبستگی عموم مردم به‌ويژه زحمتكشان و كارگران براي سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ (۳ مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا