سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۱۳۲: دستگیریهای جوانان و مجروحان در اهواز و فراخوان به آزادی فوری صدها بازداشت شده

جمعه شب ۱۷فروردین تظاهرات هموطنان عرب در اهواز و برخي ديگر از شهرهاي خوزستان در اعتراض به سرکوب و سیاست تفرقه افکنی و تبعیض آمیز رژیم آخوندي، برای دهمین روز ادامه یافت. نیروهای سرکوبگر که براي جلوگیری از ادامه و گسترش اعتراضات به طور فشرده در نقاط مختلف شهر مستقر شده بود، در یورش به تظاهرات و همچنین در نیمه شب با حمله به خانه هاي مردم شمار زيادي از جوانان و نوجوانان و كودكان ۱۱ تا ۱۵ساله را دستگير كردند. تعدادی از خانواده هایی که در جستجوي فرزندانشان به ارگانهای سرکوب مراجعه کرده اند، دستگیرشده اند.

پنجشنبه شب ۱۶فروردین نیز جوانان شهر از جمله در کوی علوی، کوی زويه و مناطق عين دو و کیان دست به تظاهرات شبانه زدند. حمله مزدوران به مردم به درگیری کشیده شد و شماری از مردم مجروح شدند. نيروهاي سركوبگر تعدادی از مجروحان را بازداشت کردند.

رژیم براي جلوگیری از گسترش اعتراضات و انتشار خبر آن خطوط اینترنت را در منظقه تظاهرات قطع کرده بود.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی را به محکوم کردن سیاست ستم و سرکوب فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرا می خواند و خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی صدها زنداني است كه در جريان اعتراضات اهواز و ديگر شهرهاي استان خوزستان دستگير شده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ (۷ آوریل ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا