سال ۱۳۹۷

مریم رجوی: محكوميت بمباران شيميايي سوريه و ضرورت اقدام قاطع بين المللي براي توقف جنايت عليه بشريت

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حمله جنايتكارانه شيميايي به دوما در غوطه شرقي و كشتار بيرحمانه کودکان و زنان را قوياً محكوم كرد. وی گفت: رژيم ايران عامل اصلي جنگ و كشتار در سوريه و سر منشأ جناياتي چون بمباران شيميايي دوما است كهوجدانبشريت را جريحه دار كرده است.

مریم رجوی با ابراز صميمانه ترين همدردي‌ها و تسليت‌ها به مردم سوريه، به‌ويژه دوماي مجروح و خون‌چكان، به پايداري تاريخي آنان درود فرستاد و گفت: جهان بايد با اقدام قاطع به اين جنايتهاي جنگي عليه مردم سوريه پايان دهد.

وي افزود: آمران جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي در سوريه يعني اسد و اربابش خامنه اي بايد در برابر عدالت قرار گيرند. بی‌عملی شرم‌آور است و راه را برای استمرار اين جنايتها هموار مي‌كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۹ فروردين ۱۳۹۷ (۸ آوريل۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا