سال ۱۳۹۷

اظهارات روحاني در مجلس ارتجاع، تعميق بن بست و بحران و تشديد جنگ قدرت درفاز پاياني رژيم

به‌دنبال بركناري دو وزير روحاني، سه چهارم نمايندگان رژيم اظهارات روحاني را رد كردند

به‌دنبال ماهها كشمكش و جنگ قدرت در درون رژيم و پس از عزل وزیران كار و اقتصاد رژيم از سوي مجلس ارتجاع طي سه هفته گذشته، صبح امروز سه شنبه ۶شهریور (۲۸ اوت) آخوند روحاني به مجلس رفت تا به سئوال ۸۲تن از نمايندگان در مورد مسائل اقتصادي پاسخ دهد. در پايان صحبت‌هاي روحاني اعضای مجلس ارتجاع پاسخهاي او را به چهار  سئوال از پنج سئوال رد كردند. در يك اكثريت كم سابقه، حدود سه چهارم حاضران در مجلس، شامل بسياري از افرادي كه پيش از اين با سياستها و وزیران روحاني موافق بودند امروز پاسخهاي او به «بيكاري مفرط» و «افزايش شتابان ارزهاي خارجي و كاهش شديد ارزش پول ملي» را ناكافي دانستند.

روحاني هر چند با دجالگري و سرهم بندي كردن يك مشت ارقام ساختگي تلاش كرد بيكاري و فقر و تورم را ناچيز جلوه داده و بيلان مثبتي از كاركرد پنج ساله دولتش ارائه دهد، اما ناگزير به خشم و نفرت و يأس مردم از حكومت آخوندي اذعان كرد و گفت مشكل در اينجا است كه «ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگی است. اشتغال و بیکاری درد بسیار مهمی است، قبول دارم، نابسامانی بانکی و مسأله رونق و قیمت ارز هم مهم است، اما همه اینها در برابر اعتماد و امید مردم ناچیز است… مردم نسبت به آینده ایران دچار تردید شدند و بالاتر چرا حتی عدهیی نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شدهاند».

روحاني همچنين اعتراف كرد كه مشكل اصلي رژيم رويارويي با قيام مردم است. وي گفت: «چه شد یک مرتبه فضای کشورتغییر کرد؟ تاریخ این تغییر ۵دی ماه سال۹۶ است. هر کس تاریخ دیگری بدهد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است… مردم ناگهان دیدند در خیابان‌ها عده‌یی شعار می‌دهند و شعارها کم کم به شعارهای هنجارشکنانه… تبديل شد… حادثه دی‌ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت که در اواخر دی‌ماه اعلام کند من در برجام نمی‌مانم و بعد از این تهدید بود که مردم، با آن ناآرامی داخل و با تهدیدات بیرون، دچار نگرانی شدند».

روحاني با تملق از خامنه اي و سپاه پاسداران بيهوده تلاش كرد تا از خشم و غضب باند مقابل مصون بماند، اما نتيجه‌یي در مخالفت مجلس ارتجاع با او نداشت. او در اين چاپلوسي تا آنجا پيش رفت كه به ستايش از نقش سپاه پاسداران در جلوگیری از قاچاق پرداخت. اين در حالي است كه پيش از اين شخص روحاني و بسياري از افراد باند او بر نقش اصلي سپاه پاسداران در قاچاق‌هاي كلان و ميليارد دلاري تأكيد كرده بودند.

جواد کریمی قدوسی، يك عضو مجلس ارتجاع قبل از حضور روحاني در مجلس تهديد كرد كه اگر نمايندگان «قانع نشوند و رأی دهند که رئیس جمهوری از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات جامعه استفاده نکرده و یا در برخی موارد از قانون عبور کرده، پرونده برای بررسی به قوه قضاییه ارسال می شود». وي افزود: نمايندگان به اين موضوع مي پردازند كه «آیا رئیس جمهوری به وظایف قانونی خود عمل کرده یا نه؟ آیا از اختیارات خود برای حل مشکلات جامعه استفاده کرده و آیا از قانون عبور کرده و در انجام وظایف خود سستی داشته یا نه؟»

اظهارات روحاني در جلسه سه شنبه مجلس رژیم و مخالفت اكثريت اين مجلس با او مبين تعميق بن بست و تشديد بحران و جنگ قدرت در فاز پاياني نظام منحوس ولايت فقيه است كه هيچ برون رفتي در مقابل خشم و نفرت عموم مردم و قيام سراسري آنان و هيچ گريزي از سرنگوني محتوم ندارد.

دبير خانه شوراي ملي مقاوم ايران

۶شهريور۱۳۹۷(۲۸اوت۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا