کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : هشدار نسبت به معامله ننگين با ملايان و زمينه سازي تروريستي عليه پناهندگان در آلباني

شيطان سازي از طريق كانال۴ انگلستان همزمان با سفر الستر برت به ايران

كميسيون امنیت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران نسبت به معامله‌هاي ننگين وزارت اطلاعات رژيم آخوندي و زمينه‌سازي تروريستي عليه مجاهدين در آلباني از طريق تلويزيون كانال۴ انگلستان هشدار مي‌دهد.

در روز جمعه ۱۹مرداد يك اكيپ سه نفري فيلمبردار به‌صورت مخفيانه و غافلگيرانه به فيلمبرداري و عكس گرفتن از محل اقامت اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران پناهنده در آلباني مبادرت كردند. عكسهاي آنها روز بعد در وب سايت شناخته شده اطلاعات آخوندها در انگلستان (اينترلينك) و فيس‌بوك مزدور خدابنده منتشر شد. ليندزي هيلسم يكي از سه نفري كه عكس و فيلم مي‌گرفتند و بعداً خود را از كانال۴ تلويزيون انگلستان معرفي كردند، در ايستگاه پليس محلي يك كارت خبرنگاري ارائه داد كه اعتبار آن در مارس ۲۰۱۸ تمام شده بود. دو نفر ديگر خود را به دروغ انگليسي معرفي كردند اما معلوم شد آلبانيايي هستند و قبلاً در تهيه يك برنامه ديگر تلويزيوني عليه مجاهدين در همكاري با چند تن از مزدوران رژيم شركت داشتند. يكي از اين دو نفر كه تبعه هلند هم شده است، به طور مستمر به ايران سفر مي‌كند.

به دنبال آن، كميسيون امنيت و ضد تروريسم در اطلاعیه ۲۵مرداد۹۷ خود، نسبت به سوء‌استفاده فاشيسم ديني حاكم بر ايران از كانال۴ هشدار داد و خواستار پاسخگويي سريع و عاري از ابهام نسبت به سؤالاتي شد كه سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در نامه هاي خود با اين كانال تلويزيوني در ميان گذاشته بود اما بي جواب مانده بود. از قبيل اينكه چرا فيلمبرداري به‌صورت مخفيانه و غافلگيرانه بدون اطلاع و بدون رضايت ساكنان صورت گرفته و چرا اين اكيپ عكسها و فيلمهاي خود را در اختيار اينترلينك و مزدور شناخته شده گشتاپوي ملايان قرار داده است؟

اما با كمال تعجب، پس از دو هفته، همان خانم ليندزي هيلسم به‌جاي پاسخ دادن به سؤالاتي كه به‌طور مستقيم به امنيت پناهندگاني مربوط مي‌شود كه چند ماه پيش در معرض عمليات تروريستي بودند (اطلاعيه كميسيون امنيت ۳۱ فروردين ۹۷) در روز اول سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۰شهريور۱۳۹۷) در نامه‌یی به سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين نوشت كه قصد دارد در روز ۳سپتامبر برنامه خود در مورد مجاهدين را در كانال۴ پخش كند. حال اگر مجاهدين جوابي به اتهامات دارند، مي‌توانند «حداكثر تا ساعت ۳بعد از ظهر ۳سپتامبر» ارسال دارند تا «مطابق چارچوب قابل پخش …اديت نماييم»!

1-خانم هيلسم در نامه خود ناگزير اذعان كرده است كه برنامه او سراپا افترا عليه مجاهدين و بخشي از كارزار نفرت‌انگيز شيطان‌سازي است. وی كافيست به اين سؤال پاسخ دهد كه از چه زماني تصميم به تهيه اين برنامه گرفته كه اكنون در دقيقه۹۰ مجاهدين را از آن مطلع مي‌كند؟

2-جالب توجه است كه در روز ۱۹مرداد (۱۰ اوت ۲۰۱۸) كه اكيپ كانال۴ از زمينهاي اطراف محل اقامت پناهندگان ايراني در آلباني مخفيانه مشغول فيلمبرداري بود در اطراف اين محل علائم تصوير ممنوع نصب بود. زيرا همه مي‌دانند كه مجاهدين هدف تروريسم رژيم آخوندي هستند. اما نامه‌هاي سخنگوي مطبوعاتي در ۱۰ و ۱۳ اوت به سردبير كانال۴ و همچنين اطلاعيه ۱۶ اوت اين كميسيون در باره بهره‌برداري تروريستي رژيم آخوندي و طرز كار مشكوك اكيپ مزبور همچنان بي‌جواب مانده است.

3-شيطان‌سازي از اپوزيسيون اصلي رژيم همزمان با سفر الستر برت وزير دولت انگلستان به ايران كه اولين ديدار يك وزير اروپايي بعد از اقدامات اخير تروريستي رژيم آخوندي است، يك هدف ديگر شوي تلويزيوني عليه مجاهدين است. اما تجربه نشان داده كه امتیاز دادن به حامي اصلي تروريسم دولتي، كه گروگانگيري پرسود ترين تجارت آن در چهار دهه گذشته بوده، فقط باعث تشويق به ادامه اين سياست كثيف مي‌شود. امتياز دادن به اين رژيم به حساب امنيت و سلامت پناهندگان، ترويج تروريسم و گروگانگيري است.

4-واضح است كه براي تهيه چنين گزارشي و براي تأمين بودجه آن از هفته‌ها قبل تصميمگيري شده است. اطلاع دقيقه۹۰ به مجاهدين صرفاً يك بازي زشت با پرنسيپهاي خبرنگاري و يك ترفند حقير براي جلوگيري از اقدامهای حقوقي عليه افترائات قابل تعقيب است. اگر كمترين حسن نيتي در كار بود، خبرنگار از دسترسي مزدور وزارت اطلاعات به عكسهاي غيرمجازي كه از محل اقامت پناهندگان گرفته بود، معذرتخواهي مي‌كرد.

5- مقاومت ايران وجه المصالحه معاملات كثيف سياسي نيست و در شويي كه تماميت آن و يكايك نفرات مورد مصاحبه در آن، از ابتدا در هماهنگي با وزارت اطلاعات ملايان برنامه‌ريزي شده است، شركت نمي‌كند. اطلاعات آخوندي و نيروي تروريستي قدس كه دو طرح تروريستي آنها در انفجار مراسم نوروزي و در بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس خنثي شده است، به‌شدت نيازمند برنامه هاي شيطان سازي از مجاهدين هستند تا هم اقدامات تروريستي قبلي توجيه شود و هم براي قدمهاي بعدي زمينه‌سازي كنند.

6-نگاهي مجدد به سير وقايع، بسيار روشنگر است و در رابطه با معاملات كثيف جاي ترديد باقي نمي گذارد:

-روز ۱۹مرداد نخستين مراجعه به «اشرف۳»، با فيلمبرداري و عكس گرفتن مخفيانه همراه است. بلافاصله در همان روز سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در يك نامه فوري به سردبير كل تلويزيون آي تي آن و سردبير كانال۴ با ذكر سوابق و تهديداتي كه متوجه مجاهدين در آلباني است، تأكيد مي‌كند ما قوياً نگران هستيم كه فيلمها و عكسهاي غيرمجاز به دست وزارت اطلاعات برسد اما جوابي دريافت نمي كند.

– در روز ۲۰مرداد عكسها در وب‌سايت وزارت اطلاعات ظاهر مي‌شود كه البته روز بعد پس از افشاگري مقاومت ايران عجولانه برداشته مي‌شود تا آثار جرم باقي نماند.

-در روز ۲۲مرداد سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين نامه ديگري براي سردبيران ارشد کانال۴ مي‌فرستد و موضوع انتشار عكسها را با آنها در ميان مي‌گذارد و ضمن تشريح سوابق مزدور خدابنده و ارسال گزارش يك گروه پارلماني انگلستان و گزارش تحقيقاتي كنگره آمريكا در مورد وابستگي اين فرد به وزارت اطلاعات، یکبار دیگر خواستار توضيح مي‌شود كه باز هم بي‌جواب مي‌ماند.

-تحقيقات بعدي نشان مي‌دهد فرد ديگري به‌نام داریوش بازرگان كه گاهي خود را خبرنگار ان.بی.سی، گاهي خبرنگار آي.تی.ان و گاهي توليد كننده مستقل معرفي مي‌كند ،از دست‌اندرکاران این پروژه است. نگاهی به توییت‌های او طی شش ماه گذشته خصومت هیستریک او نسبت به مجاهدين را ثابت مي‌كند. او طرح تروريستي عليه گردهمایی بزرگ ايرانيان را يك «داستان مبهم» و يك «امر داخلي» مجاهدين توصیف كرده است.

-كميسيون امنيت و ضد تروريسم در اطلاعيه خود به تاريخ ۲۵مرداد چندين سؤال را با کانال۴ و سردبير آن در ميان مي‌گذارد كه تا امروز بي‌جواب مانده است. از قبيل اينكه نفرات آلبانيايي اكيپ فيلمبرداري را چه كسي و تحت چه ضوابطي انتخاب كرده و به مأموريت فرستاده است؟ و اينكه عكسها و فيلمهاي اكيپ فيلمبرداري چرا و چگونه در اختيار مزدور افشا‌شدة اطلاعات آخوندها قرار گرفته است؟

7-از آن زمان تاكنون سه تحول مهم ديگر ابعاد فعاليتهاي ماشين تروريسم ملايان را برجسته‌تر كرده و اهداف ننگين برنامه كانال۴ عليه مجاهدين را بيشتر برملا مي‌كند:

-در روز ۲۹مرداد وزارت دادگستري آمريكا دستگيري دو عامل وزارت اطلاعات ملايان را كه مشغول جاسوسي و طراحي عمليات تروريستي عليه اعضاي مقاومت ايران بودند، اعلام كرد.

-در روز ۳۰مرداد، ۶۵۲ حساب اينترنتي رژيم ايران به‌خاطر كارزار دروغ پراكني و انتشار اطلاعات گمراه‌كننده توسط فيس‌بوك بسته شد. به‌دنبال آن گوگل و يوتیوب نيز دهها حساب پوششي رژيم ايران را بستند. گزارش رويترز در روز ۷شهريور ابعاد سوء‌استفاده ملايان از شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را بسا فراتر از آنچه پیش از این فكر مي‌شد، نشان مي‌دهد.

مقاومت ايران يك هدف اصلي اين كارزار دروغ پراكني و شيطان‌سازي بوده است.

– وزارت امور خارجه فرانسه در روز ۲۹مرداد با صدور دستورالعملي با تأكيد بر طرح رژيم براي بمب‌گذاري در «گردهمايي سالانه مجاهدين» در پاريس، به ديپلوماتهاي خود هشدار مي‌دهد كه از سفر به ايران پرهيز كنند.

آیا این اتفاقی است که کانال۴ نه به توطئه تروريستي عليه گردهمايي ايرانيان و نه هيچيك از وقايع تروريستي فوق نپرداخته و رسالت خود را تنها در دشمني با مقاومت و امداد رساني به رژيم ايران يافته است؟

8-مطالبي كه قرار است در شوي ۳سپتامبر از کانال۴ پخش شود چيزي جز تكرار كلمه به كلمه دعاوي گشتاپوي ملايان عليه مجاهدين نيست:

-مصطفي محمدي همان مأموري است كه با دريافت ويزا از سفارت مالكي در تهران به عراق مي رفت و با تعداد ديگري از مزدوران رژيم به مدت دو سال (فوريه ۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۱۱) با ۳۲۰بلندگو مجاهدين را در اشرف شكنجه رواني مي كردند. عكس پاسپورت و ويزا و كليپ عربده كشيهاي او توسط مقاومت ايران منتشر شده است.

-مطلبي كه خانم هيلسم تحت عنوان «ارزيابي تهديد» توسط «پليس آلباني» مي‌خواهد افشا كند يك سند بدون امضاء و سربرگ است كه پيش از اين سايتها و رسانه‌هاي وابسته به رژيم آن را منتشر كرده اند و كانال۴ آخرين آنها است. مقامات مسئول در آلباني تصريح كرده اند كه پليس چنين گزارشي نداده و انتساب آن به پليس دروغ است.

-وكيل آلبانيايي مورد مصاحبه كانال۴ (وكيل مصطفي محمدي) يك مأمور اطلاعات آخوندهاست كه پيش از اين از سوي مقاومت افشا شده است.

-بر خلاف دعاوي هيلسم، پناهندگان ايراني در آلباني در پنج سال گذشته چه در محل كنوني شان و چه در محل قبلي خود همواره از دوستان و شخصيتها و خبرنگاران آلبانيايي و خارجي استقبال كرده اما به اندازه كافي هوشيار و باتجربه هستند كه به مأموران رژيم ايران خوش‌آمد نگويند.

شوي تلويزيوني مغرضانه با زيرپا گذاشتن همه استانداردهاي ژورناليستي، در شرايطي تهيه مي‌شود كه رژيم ايران با انواع بحرانهايي كه تماميت آن را به چالش كشيده، احاطه شده است. قيام مردم ايران اين رژيم را در معرض سرنگوني قرار داده است. تهيه اين شوي آخوندي توسط كسي كه در سالهاي اخير بارها به ايران سفر کرده و به‌طور گسترده گزارش تهيه نموده است، خرج کردن از جيب مجاهدين براي گرفتن ويزاهاي بعدي است. در ماه اوت گذشته رژيم ايران مجوز ورود يك اكيپ شش نفره از كانال۴ به ايران را صادر كرده است.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۱۱شهريور۱۳۹۷ (۲سپتامبر ۲۰۱۸)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا