سال ۱۳۹۷

قیام ایران-شماره ۲۱۳: خانم رجوي با درود به بازاريان اعتصابي گفت: تا آخوندها بر سر كارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد تنها راه‌ حل دمكراسي و حاكميت مردم است

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت به بازاریان و كسبه شجاع که در تهران و دهها شهر كشور دست به اعتصاب زده و به ‌اعتراض علیه رژیم غارتگر آخوندي برخاسته‌اند درود فرستاد و گفت اعتصاب بازاريان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتكش از خواست عموم مردم براي تغيير خبر ميدهد. تا زماني كه آخوندهاي فاسد و تبهكار بر سر كار هستند گرانی و رکود و فقر، همچنانكه روند نابودي محيط زيست ادامه دارد تنها راه‌ حل فاجعه اي كه همه كشور را فراگرفته، استقرار دمكراسي و حاكميت مردم است.

از صبح امروز بنا به فراخوان قبلي و برغم تدابير سركوبگرانه رژيم، بخش هاي زيادي از بازار تهران و شهرهاي مختلف از جمله مشهد، تبريز، آذرشهر، مراغه، اصفهان، شهرضا، مباركه، اروميه، مياندوآب، سردشت، پيرانشهر، شيراز، كازرون، زاهدان، كنارك، هيرمند، چابهار، ايرانشهر، سراوان، سنندج، مريوان، بانه، سقز، كرمانشاه، پاوه، رشت، گرگان، تركمن، اراك، كرج، مغان، برازجان، بندرگنابه، زنجان، ابهر و رفسنجان دست به اعتصاب زدند.

خانم رجوي اعتصاب سراسری بازار و کامیونداران را بخشي از قیام مردم برای سرنگونی رژیم و دست‌یابی به‌آزادی و عدالت اجتماعي توصيف كرد و گفت در رژيم آخوندي تمامي داراييهاي مردم ايران بجاي رونق اقتصادي و رفاه مردم، هزینه سرکوب و صدور تروریسم و جنگ خارجی ميشود و يا توسط آخوندهاي حاكم به سرقت ميرود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16مهر ۱۳۹۷ (8 اکتبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا