کمیسیون اصناف

اطلاعیه کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت : اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در تهران و شهرستانها

بازاریان و کسبه شجاع در تهران و بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به حاکمیت جبار و دزد و غارتگر حاکم بر میهنمان، از صبح  روز  دوشنبه ۱۶مهرماه، دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند.

این اعتصاب همزمان با ادامه اعتصاب سراسری رانندگان زحمتکش کامیون و تظاهرات و اعتراضات سایر اقشار برگزار می‌شود و نشانگر ایستادگی و استمرار مبارزه عموم مردم ایران برای سرنگونی حاکمان غارتگر است و تا سرنگونی آخوندها و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی ادامه خواهد داشت.

کمیسون اصناف شورای ملی مقاومت، به همه بازاریان و اصناف اعتصابی و هم‌چنین رانندگان زحمتکش کامیون و کارگران و همه اقشاری که در این مبارزه سراسری شرکت دارند درود می‌فرستد و از همه هم‌میهنان عزیز می‌خواهد که به حمایت از اعتصابگران برخیزند و آنها را یاری کنند.

ابراهیم مازندرانی

مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت

۱۶ مهر ۱۳۹۷

دکمه بازگشت به بالا