سال ۱۳۹۷

ایران:‌ شدت بخشیدن به فشار علیه زندانیان

دژخيمان رژيم آخوندي در زندان گوهردشت کرج بر شدت فشار بر زندانیان سياسي در سالن ۱۰ بند ۴ افزوده‌اند. آنها با از بين بردن پرونده پزشکی زندانیان و جلوگیری از انتقال آنها به بیمارستان و حتي بهداری زندان، به شكنجه رواني و فيزيكي زندانيان مي‌پردازند.

زنداني سياسي مجید اسدی مبتلا به انواع بیماریها ازجمله بیماری حاد گوارشی از دردی طاقتفرسا رنج می‌برد. آرش صادقی كه پس از اعتصاب غذاهای طولانی در اعتراض به شرایط وخامت بار زندان و دستگیریهای خودسرانه، در وضعیت بسیار دشواری به‌سر ميبرد پس از عمل جراحی بلافاصله به زندان برگردانده شده و از حداقل رسیدگیهای درمانی محروم است. حسن صادقی زنداني ديگر به خاطر ضرباتي كه شكنجه‌گران به سر و چشم او وارد كرده اند در معرض خطر پاره شدن رگهای چشم و نابینایی قرار دارد. محمدبنازاده امیرخیزی نیز بر اثر بیماری قلبی و سن بالا در شرایط وخیمی قرار دارد.

  سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت زندانی فوق امنیتی است که فاقد ابتدایی ترین امکانات است. زندانيان با رسیدن فصل سرما از وسایل گرمایش، آب گرم برای استحمام، فقدان دستگاه تهویه، سطح نازل تغذیه و بهداشت و…رنج می برند.

در همين حال صدها زنداني در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به خودکشی یکی از زندانیان، وضعیت وخیم این زندان و اعمال مافیایی رئیس این زندان دست به اعتراض زدند. زندانيان معترض رئیس زندان و همه مأموران و وکیل بندها را از بند بیرون كردند.

 زندانیان زندان مرکزی ارومیه از حداقل رسیدگی‌های درمانی محرومند و صرفاً در ماه گذشته سه زندانی بر اثر محرومیت از درمان جان سپردند. صدها زندانی در بندهای ۳ و ۴ فقط سه ساعت در شبانه روز فرصت استحمام دارند. رئیس زندان به جای رسیدگی به مشکلات زندانیان آنها را برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب و برق تحت فشار گذاشته است. فروشگاه زندان نیز هیچ امکانی برای تأمین نیازهای زندانیان ندارد.

مقاومت ایران عموم ارگانهای ذیربط بین‌المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر،‌گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر شکنجه را به محکومیت این رفتار ضدانسانی فرا می‌خواند و خواستار تعيين یک هیأت حقیقت‌یاب بين‌المللي برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و زندانها به‌ويژه زندانيان سياسي در ايران است.

بربریت حاکم بر ایران ننگ بشریت معاصر است و باید از خانواده ملل طرد شود و سردمداران آن به‌خاطر جنایتهایشان عليه بشريت در برابر عدالت قرارگيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰مهر ۱۳۹۷ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا