سال ۱۳۹۷

قیام ایران- شماره ۲۲۴ : كارگران شجاع نيشگر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود بساط نمايش جمعه رژیم در شهر شوش را بر هم زدند

کارگران به‌جان آمده مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در روز جمعه ۲۵آبان (۱۶نوامبر) با تجمع در مقابل فرمانداری شوش و تظاهرات در خیابانهای شهر برای دوازدهمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها شعار می دادند: «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»، «هیهات مناالذله». کارگران، در اعتراض به نابودی کشاندن این قطب اقتصادی کشور توسط رژیم آخوندی، در اقدامی نمادین، تابوت شرکت نیشکر هفت تپه را تشییع کرده و شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز». کارگران که از قسمتهای مختلف این کارخانه هستند، سپس در محل برگزاری نمایش جمعه رژیم تجمع کردند و با پشت کردن به آخوند سخنران این مراسم، و با سر دادن شعارهای «حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان» و «رو به میهن، پشت به دشمن»، «کارگر می‌میرد؛ ذلت نمی‌پذیرد»؛ «مرگ بر ستمگر؛ درود بر کارگر»این مراسم ریاکارانه و فرمایشی را بر هم زدند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود چهار هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد. دور جدید اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق و حق بیمه و دیگر مطالبات معوقه آنها و وضعیت محنت بار معیشتی عموم کارگران صورت می گیرد. کارگران خواستار تشکیل شوراهای مستقل کارگری و تعیین تکلیف وضعیت این مجتمع بزرگ اقتصاد کشور هستند. مقامات رژیم و کارفرمای چپاولگر، هر بار با دادن وعده‌های پوشالی از رسیدگی به خواست‌های برحق کارگران سر باز می زنند.

 خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با درود به اعتصابگران گفت: کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد»، علیه ستم و ظلمی كه به کارگران روا می‌شود به‌پاخاسته و با شعار «گرسنه‌ایم گرسنه»، هر انسان آزاده‌یی را به قیام علیه رژیم غارتگر آخوندی فرا می‌خوانند. وي از عموم ارگانهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي کارگری در سراسر جهان خواست که به حمايت از کارگران اعتصابي در ايران برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵آبان ۱۳۹۷ (۱۷نوامبر ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا