سال ۱۳۹۷

قيام ايران-شماره ۲۲۵ : تظاهرات كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه با همراهي گسترده مردم شوش، خانواده ها و دانش آموزان اعتصاب كارگران فولاد اهواز با شعار اتحاد اتحاد

صبح روز شنبه ۲۶آبان (۱۷نوامبر) کارگران زحمتكش نیشکر هفت تپه در مقابل این مجتمع تجمع کرده و در صفوف فشرده به سمت فرمانداری حرکت کردند. جوانان و دانش آموزان و خانواده های کارگران به‌طور گسترده‌یي در این تظاهرات شركت كردند. زنان در پيشاپيش تظاهركنندگان نقش چشمگيري داشتند. این تظاهرات بزرگ در حالی صورت گرفت که یگانهای ویژه ضد شورش به منظور ارعاب کارگران این مجتمع را به اشغال خود در آورده و از اولین ساعات بامداد شنبه در پاسگاه نیروی انتظامی هفت تپه و فرمانداری و سطح شهر شوش مستقر شده بودند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند:‌ كارگر هفته تپه ايم،گرسنه ايم ،گرسنه ايم؛ مرك بر ستمگر، درود بر كارگر؛ كارگر مي‌ميرد ،ذلت نمي‌پذريد؛ يک اختلاس كم بشه، مشكل ما حل ميشه؛ خيانت مسئولين اعلام بايد گردد؛ حکومت دروغگو، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم؛ دولت، مختلس، پیوندتان مبارک.

تظاهرکنندگان از جمله دانش آموزان دست نوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته بود: ما بچه های هفت تپه ایم گرسنه ایم؛ بابا آب داد، بابا نان داد دیگه شعار ما نیست،‌ بابا جان داد، بابا جان داد؛ ما وعده دروغ نمی‌خواهیم، حقمان را می‌خواهیم.

کارگران در اعتراض به بیکاری، فقر و گرسنگی به طور نمادین سفره‌های خالی را در مقابل بازار و فرمانداری پهن کردند.

نمایندگان کارگران در سخنرانی‌های خود به برنامه‌هاي ضد کارگری رژيم و واگذاری این قطب اقتصادی کشور به باندهای غارتگر وابسته به جهانگیری، معاون اول روحانی، اعتراض کردند و بر لزوم ادامه اعتراض تا دستیابی به حقوقشان تأکید کردند.

همزمان کارگران زحمتکش فولاد اهواز که هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زده بودند، بار ديگر در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و سپس به سمت فرمانداری راهپیمایی کردند. آنها كه خواستار پرداخت حقوق معوقه، راه اندازي خطوط تولید و تضمین امنیت شغلی و پرداخت سنوات عقب افتاده هستند. شعار می دادند: فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد؛ نه تهدید نه زندان دیگر فایده ندارد؛ هیهات منا الذله؛ اين همه بي‌عدالتي هرگز نديده ملتي؛ نصر من الله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم‌فريب؛ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن [می‌گویند] آمریکاست.

خانم مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بر زنان پيشتازی که در تظاهرات پرشور روز شنبه کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد» فریاد آزادی و حق‌خواهی سردادند، درود فرستاد و گفت: پیشتازی زنان در اعتصابات معلمان و کارگران ایران غرور آفرین است و شعله قیام و عدالتخواهی را فروزانتر می کند وی صدای کارگران اعتصابی شجاع هفت تپه و فولاد اهواز را صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران خواند و همه جوانان را به حمايت از اين كارگران پيشتاز فراخواند. وي از عموم ارگانهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي کارگری در سراسر جهان خواست که به حمايت از کارگران اعتصابي در ايران مبادرت كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶آبان ۱۳۰۷ (۱۷نوامبر۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا