سال ۱۳۹۷

قیام ایران- شماره ۲۴۲ : تظاهرات فرهنگيان اصفهان به‌رغم اقدامهای سركوبگرانه و دستگيري دهها تن از معترضان

فراخوان خانم رجوي به حمايت از معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

از صبح روز پنجشنبه ۶دی ماه (۲۷دسامبر) معلمان و فرهنگیان اصفهان طبق فراخوان قبلی، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع زدند. اين در حالي بود كه از شب قبل عوامل اطلاعاتي و انتظامي به طرق مختلف معلمان را تهديد كرده بودند كه در اين تظاهرات شركت نكنند والا با عواقب قانوني مواجه خواهند شد. از هنگام صبح نیز نیروهای انتظامي و اطلاعاتي با استقرار در خیابانهاي اطراف اداره آموزش و پروش درصدد بودند  از شکل‌گیری این تجمع اعتراضی جلوگيري كنند.

به دنبال آن، معلمان كه بیشتر آنها را زنان تشكيل مي‌دادند، به خیابان دروازه دولت در مقابل شهرداری رفتند و در پارک باغ بهشت تجمع کردند. نیروهای سركوبگر با باتون به آنها حمله کردند و به صورت افراد گاز فلفل زدند. تظاهرات و درگيري در خيابانهاي دروازه دولت و هشت بهشت و پارك باغ بهشت جريان داشت و دهها تن از معترضان دستگير شدند.

مزدوران به خانمی که مشغول گرفتن فیلم بود حمله كردند که دستگيرش كنند، اما مردم به کمک او رفتند و وی را فراری دادند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با درود به فرهنگيان و معلمان شجاع اصفهان كه به‌رغم همه اقدامها و تدابير سركوبگرانه به اعتراضات خود ادامه دادند، از عموم مردم اصفهان به‌ويژه جوانان خواست به حمايت از معلمان برخیزند و نسبت به دستگيري و سركوب آنها اعتراض کنند. وی همچنین مدافعان حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان در سراسر جهان را به حمايت از اعتراضها و خواستهاي آنان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ دي ۱۳۹۷(۲۷ دسامبر۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا