سال ۱۳۹۷

گنجاندن تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي و محاكمه و اخراج مأموران آنها لازمه جلوگيري از تروريسم آخوندها در اروپاست

روز سه شنبه ۱۸دی (۸ژانویه۲۰۱۹) اندرس ساموئلسون،وزير خارجه دانمارك، از تحريم معاونت امنيت وزارت اطلاعات آخوندها و دو تن از سركردگان اين وزارتخانه توسط اتحاديه اروپا به‌خاطر توطئه‌هاي تروريستي رژیم در خاك اروپا خبر داد. اين تحريمها يك واكنش ضروري براي جلوگيري از ادامه اقدامهای تروريستي اين رژيم در خاك اروپاست كه بايد با گنجاندن تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي و محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعاتي رژيم تكميل شود. آخوندهاي حاكم بر ايران بايد بدانند فعالیتهای تروریستی آنها عواقب جدی خواهد داشت.

اگر سياست مماشات مانع اجراي بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا عليه تروريسم رژيم ايران مبني بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها از اروپا نشده بود، رژيم آخوندي به خود اجازه نمي‌داد خاك فرانسه و بلژيك و اتريش و دانمارك و نروژ و لوكزامبورگ و آلباني را عرصه تاخت و تاز تروريستهاي خود قرار دهد و ديپلوماتها و سفارتخانه‌هاي خود را هم در نقض آشكار معاهدات بين‌المللي در خدمت تروريسم به‌كار گيرد.

مقاومت ايران از سه دهه پيش همواره تأكيد كرده است وزارتخارجه و ديپلوماتها و سفارتهاي اين رژيم بخشي از ماشين تروريسم فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

اداره فدارل حراست از قانون اساسي آلمان در ژوييه ۲۰۱۷ اعلام كرد: «مقر رسمي وزارت اطلاعات در سفارت ايران در برلين، عملكرد مهمي در انجام شناسايي‌هاي سرويس مخفي بر‌عهده دارد. اين مقر علاوه بر انجام عمليات اطلاعاتي مستقل، از فعاليتهايي كه توسط وزارت اطلاعات در تهران هدايت مي‌شوند، پشتيباني مي‌كند. اين عمليات در اساس عليه اهدافي در آلمان و در مواردي نيز عليه اشخاص يا تأسيساتي در ساير كشورهاي اروپايي صورت مي‌گيرند».

مقاومت ايران براي جلوگیری از تروريسم ملايان در كشورهاي اروپايي بار ديگر بر ضرورت اقدامهای زير از سوي اتحاديه اروپا تأكيد مي‌كند:

-تماميت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي قرار گيرند؛

-سفارتهاي اين رژيم تعطيل و ديپلومات تروريستهايش اخراج شوند؛

-طبق بيانيه ۲۹ اوريل ۱۹۹۷ اتحاديه اروپا بايد از دادن ويزا به مأموران اطلاعاتي رژيم آخوندي خودداری شود، مأموران و مزدوراني كه در خاك اروپا هستند اخراج شوند و ملاقات مقامهای اروپايي با رژيم ايران در سطح وزيران متوقف شود.

رژيم آخوندي در سالهاي گذشته با استفاده از سياست مماشات شمار زيادي از مأموران و مزدوران خود را تحت عناوين مختلف در اروپا و آمريكا مستقر كرده تا اهداف شوم جاسوسي و تروريستي اين رژيم را پيش ببرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۸دي ۱۳۹۷( ۸ژانويه ۲۰۱۹)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا